Yhteiskunta ja yhteiskuntapolitiikka

Työskentelin 1970- ja 80-luvulla sosiaalipolitiikan assistenttina ja vuosina 1994–2001 matkalla_nykyaikaan.jpgsosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorina Helsingin yliopistossa. Vuodet 1989–1990 vietin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kehittämispäällikkönä. Monet noiden vuosien julkaisuistani liittyvät suomalaisen yhteiskunnan ja sen elinolojen muutoskuvaukseen sekä sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön. Oppikirjaa­­­ Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka (­Karis­to & Takala & Haapola 1984) ja sen uudistettua laitosta Matkalla nykyaikaan (1998) on yli neljännesvuosisadan ajan käytetty tentti- ja pääsykoekirjoina useissa yliopistoissa. Kirja on käännetty ruotsiksi (Finland i förvandling, 1998) ja sen aikaisempi laitos oli pohjana keskiasteen koulutuksessa käytetyssä oppikirjassa ­Suomi muuttuu (Karisto & Takala 1990).

Sosiaalihallituksen pitkän ajan suunnittelutarpeisiin liittyi kirjanen Elinolojen muutossuunnat Suomessa (1985­). Sosiaalipolitiikan ajankohtaisia ongelmia ja hyvinvointivaltion kriisikeskustelua tutkin kirjassa Sosiaalivaltion kriisi­? (­Karisto & Takala 1985). Julkisen sektorin uusi rooli oli artikkelin Hyvin­vointivaltio ja uusi palvelukulttuuri (­1990) kohteena. Syrjäytymistä koskevaa tutkimuskeskustelua virittelin esim. artikkeleissa Miksi Suomessa ei ole jalkapallomellakoita? (1991) ja Syrjäytymisen ongelma (Helne & Karisto 1992).

Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa olin mm. kehittelemässä palvelujen alueellistamiseen ja alueelliseen resurssijakoon liittyvää suunnitteluinstrumenttia, jota esiteltiin muutamissa artikkeleissa. Sosiaalityöstä ja sen kohdeongelmista olen kirjoittanut esim. artikkeleissa Raportti Merihaan päiväkeskuksen kävijöistä (Karisto & Hakkarainen 1990), Sosiaalityö ristipaineissa (1995) ja Kaupunkisosiaalityö tulee (1997). Sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön liittyvät myös artikkeli Innovations and Social Policy (1999) ja kirja Vanhuus ja sosiaalityö (toim. Seppänen & Karisto & Kröger, 2007). Astetta teoreettisempia ovat olleet artikkelit Sosiaalipolitiikasta, utopioista, postmodernismista (Karisto & Rahkonen 1986) ja neljällä eri foorumilla ilmestynyt Pirstoutuvan elämän politiikka (2000).

Olen osallistunut Stakesin kansainväliseen arviointiin (International Evaluation of the National Research and Develpoment Centre for Welfare and Health, 1999) sekä joihinkin evaluaatiotutkimuksiin (Sosiaalityön muutosnäkymistä toimeentulotukikokeilun valossa, 1997; Albatrossin evaluaatio, Karisto & Lindqvist & Mäntysaari 2000; Suomessa toteutettavien Urban-ohjelmien arviointi, Lapintie ym. 1999 ja Kunnostusta ja kuntokävelyä, asukastiloja ja aikamatkoja. Onnistuiko Helsingin lähiöprojekti, toim. Bäcklund & Schulman 2000).