Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi

johdantokurssi-2016-yleisinfo

1. luento 8.11.: Monimuotoinen vanhenemisen tutkimus

2. luento 10.11. Ikä ja iäkkäitä koskevat nimitykset

3. luento 15.11.: Väestön ikärakenteen muutos ja yhteiskuntapolitiikan haasteet

4. luento 17.11.: APC – ikä, aika ja sukupolvi

5. luento 22.11.: Sukupolvikonflikti vai solidaarisuus

6. luento, 24.11.: Terveys ja toimintakyky

7. luento, 29.11. : Aktiivinen ikääntyminen ja kolmas ikä

8. luento, 1.12.: Vanhenemisen paikka

9. luento, 8.12. Omaishoivaa ja arjen koreografiaa (Ulla Tikkanen)

10. luento, 15.12.: Loppujen lopuksi

Oppimispäiväkirjat Unioninkatu 37:n vahtimestarille tai postitse osoitteeseen: Antti Karisto, Sosiaalitieteiden laitos,