Mikä ihme ekosysteemi?

Ekologina minua naurattaa, kun toiset tieteenalat kahmivat biologian alan termejä käyttöönsä. Ekosysteemi on yksi tämän hetken muotisanoista, joka putkahtelee esiin joka paikassa. Innovaatioekosysteemi? Yrittäjyysekosysteemi? Informaatioekosysteemi?

Hukumme sanoihin, joita on vaikea määritellä. Mistä nämä ekosysteemit tulevat ja kauanko ne kestävät?

Osa ekosysteemeistä on kytketty paikkaan; esimerkiksi tiettyyn startup -kiihdyttämöön, jolla on näppärät monikäyttöiset toimitilat hyvin liikenneyhteyksin. Tällaisessa yrittäjyysekosysteemissä yritykset saavat kehittyäkseen tukea ja mentorointia ja jakavat sitä myös keskenään.

Tietoekosysteemissä tietovarantoja säilyttävät yksiköt voivat toimia yhdessä tai tiedon käyttäjien ja kokoajien kanssa. Tietoa kerätään, yhdistellään, analysoidaan, standardoidaan, ja lopulta siitä luodaan merkityksellistä dataa. Tietovarantoja käsittelevät yksiköt voivat myös oppia toisiltaan tiedon turvallisesta käsittelystä.

Yrittäjyysekosysteemillä puolestaan ymmärretään yleensä alueellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rajallista ekosysteemiä. Yrittäjyysekosysteemi voi rakentua esim. laivanrakennuksen ympärille suuren telakan läheisyydessä. Ekosysteemiä tuetaan usein osittain julkisin varoin, jotta voidaan edistää alueellista yrittäjyyttä ja ihmisten osaamisen kehittämistä.

Kun edellytykset kolmen edellisen tyypin ekosysteemin syntyyn ovat olemassa, voidaan lähteä synnyttämään jotain vielä monipuolisempaa.

 

Innovaatioekosysteemi voi syntyä yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa.

Tällainen tiivis, dynaaminen ja itseohjautuva verkosto, jota kuvaavat avoimuus, vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus, on syntymässä Helsingin Viikkiin. Tietovarannot ja niitä hyödyntävät huippuosaajat ovat jo paikalla. Yliopiston tutkijoiden joukosta löytyy sarjakeksijöitä, jotka tuottavat vuosi toisensa jälkeen nerokkaita ideoita yritysten hyödynnettäväksi. Näistä nousee spin off -yrityksiä.

Mutta parhainkaan tutkija ei voi keksiä ratkaisuja yrityksille, elleivät ne tule kertomaan, mihin suuntaan ne haluaisivat tutkimusta viedä.

Siksi jokainen tutkijan ja yrityksen kohtaaminen on tärkeä.

Kun rahoittajat saadaan vielä houkuteltua Viikkiin, toiminta voi lähteä rullaamaan kiihtyvällä vauhdilla eteenpäin. Elintarviketeknologiassa, farmasiassa, eläinlääketieteessä ja mikrobiologiassa tehdään juuri nyt hurjia hyppyjä. Muiltakin tieteenaloilta nousee uusia ajatuksia, joita yritysten ei kannata ohittaa.

Rohkea innovaattori Marjo Yliperttula palkittiin yritysyhteistyöstä

Helsingin yliopisto jakoi Vuoden yritysyhteistyön tekijä 2019 –palkinnon Viikin kampuksen Marjo Yliperttulalle.

Vararehtori Paula Eerola antoi palkinnon ja kunniakirjan rehtoraatin glögitilaisuudessa 27.11.2019. Biofarmasian professori Marjo Yliperttula on edistänyt yritysyhteistyötä esimerkillisesti Helsingin yliopiston ja kotimaisten teollisuusyritysten välillä.

Kuva: Vararehtori Paula Eerola (vasemmalla) ja professori Marjo Yliperttula.

Marjo Yliperttula oikealla.

Ehkä tunnetuin hänen ryhmänsä keksinnöistä on GrowDex-niminen nanoselluloosageeli, joka toimii kasvatusalustana soluviljelmille. UPM on ostanut geelin patentin. Solujen kasvatusalustalla voidaan esimerkiksi testata syöpäsolujen vastustuskykyä lääkkeitä vastaan.

Yliperttulan julkaisuluettelo on runsas ja tuottelias professori on kirjoittanut artikkeleita myös yritysyhteistyössä.

Viikin kampukselle nousee innovaatiokeskittymä

Viikin kampukselle on kehittymässä merkittävä innovaatiokeskittymä yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin ja yritysmaailman kanssa. ”Yliperttulan aktiivisuus tutkimuksen hyödyntämisessä on inspiraationa Viikin kampukselle ja koko yliopistolle.”, yritysyhteistyön palvelupäällikkö Maarit Haataja toteaa.

Kampuksen kehittämistä varten on 2018 teetetty selvitys, jonka suosituksia yliopisto lähtee viemään eteenpäin. Olennaista on saada kampusalueelle toimijoita, jotka muodostavat toisiaan tukevan ekosysteemin. Yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Ruokavirasto muodostavat keskittymän tärkeimmät tieteelliset toimijat.

Yliperttula muistutti kiitospuheessaan, että jokainen yliopiston kouluttama tohtori voi olla tiedekunnan seuraava tutkimuspartneri yritysmaailmassa. Kun palkintojenjakopäivälle osui vielä tieto suuresta Business Finlandin rahoituksesta Viikkiin, oli voittajan helppo hymyillä.

Tutkimuspalveluiden antama Vuoden 2019 yritysyhteistyön tekijä -palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Viime vuoden voittaja oli kemian professori Ilkka Kilpeläinen ja sitä aikaisemmin palkinnon on saanut vanhempi tutkija Caroline Heckman FIMM:stä ja professori Sasu Tarkoma tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Innovaatiotoimintaa tuetaan systemaattisesti

Vararehtori Eerola kannustaa tutkijoita miettimään tutkimuksen hyödyntämisen polkuja laajasti.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) ohjaa tutkijoita kaupallistamisessa. Viime viikolla yliopiston tutkijoiden uusia käänteentekeviä keksintöjä esiteltiin SLUSH:ssa. Mukana oli 12 eri vaiheissa olevaa tiedeinnovaatiota.

Yliopiston opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistetään erilaisilla projektikursseilla ja hackathoneilla. Esimerkiksi HELSUS:n uusi Co-Creation Lab tarjoaa yrityksille ja opiskelijoille kohtaamispaikan mm. pro gradujen edistämiseksi yhteistyössä.

Linkki SLUSHissa esiteltyihin innovaatioihin