Päällimmäisiä ajatuksia

Verkkopedagogiikka ja mielekkäiden, oppimista tukevien verkkotyöskentelymuotojen hyödyntäminen ovat keskeisiä kiinnostuksenkohteitani ja osaamisalueitani. Pidän sekä ohjaamisesta kurssityöskentelyssä että opetuksen kehittämisestä yhdessä opettajien kanssa. Tavoitteenani on kehittää työskentelyprosesseja ja oppia uutta. Pidän tiimityöstä ja teen mielelläni työtä yhdessä muiden kanssa. Palautteiden ja työtodistusten mukaan olen pidetty opettaja ja yhteistyötaitoinen kollega.

Työskentelen Helsingin yliopistolla opetusteknologiakeskuksessa verkkopedagogiikan asiantuntijana. Hyödynnän aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen tukena. Erilaiset verkkotyöskentelyalustat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi, tuoreimpina kansainvälisesti paljon käytetty ja Suomessa lähes kaikkien yliopistojen käyttämä Moodle, erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat välineet sekä jo aiemmin Helsingin kaupungin käyttämä Fronter. Päivitän säännöllisesti osaamistani täydennyskoulutuksella, konferensseissa ja seminaareissa, joissa myös olen säännöllisesti esiintyjänä.

Ajattelen opetuksen kehittämistä organisaation kehittymisen näkökulmasta. Pilotit rikastavat koko yhteisöä oikein hyödynnettyinä, ja toisaalta johdon tuki ja päätökset aktivoivat piloteista käytäntöjä.

Tähän blogiin olen kerännyt osaamistani ja ajatteluani. Olen otettu ja iloinen kaikista ajatuksista ja kommenteista.