Autumn pilots of the new Climate University courses

Tänä syksynä pilotoidaan useita uusia Climate University –kursseja.

 

Ilmastoviestintä.nyt-verkkokurssilla käydään läpi tärkeää, mielenkiintoista ja ajankohtaista teemaa – vaikuttavaa ilmastoviestintää. Aihe on monipuolinen: DigiCampukseen luotu kurssimateriaali sisältää mm. tiedeviestinnän problematiikkaa, ajattelun vinoumien ja denialismin ymmärtämistä sekä psykologisesti viisaan ilmastoviestinnän avaimia. Viestinnällä on valtava rooli siinä, kuinka ilmastonmuutoksen haasteet ratkaistaan (tai ei ratkaista). Kurssi-ilmoittautuminen on auki Oulun yliopiston opiskelijoille (https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/766382A/11711) sekä Oulun avoimen yliopiston kautta kaikille kiinnostuneille (https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/204864). Kurssin virtuaalinen aloitussessio on 8.9.2020.

ClimateComms.now will be later available also in English.

 

SystemsChange.now course is currently being piloted as an intensive course in collaboration with the Universities of Helsinki, Tampere, Turku and Aalto. The course will be open to students in the spring semester 2021. SystemsChange.now approaches global grand challenges from the perspective of interconnected Earth and human social systems. It provides the students with important systems thinking tools, which assist in making sense of the complex global phenomena like climate change. They also help the students in recognising leverage points for intentional systems change and in reflecting on their own agency within various systems.

 

Statistical tools for climate and atmospheric science is also piloted in the Autumn (periods I-II), with students of the EnCHiL program. The course will be opened for the students of the University of Eastern Finland (course code 3352755), the University of Helsinki (course code ATM308), students of the EnCHiL program and students in open university of the University of Eastern Finland (details given later in Autumn) in January 2021. In the course you learn how to find and use open atmospheric and climate data, how to conduct statistical analyses on the data and how to report your findings.

 

Kestävyys.nyt -kurssia pilotoidaan Oulun yliopistossa loppusyksystä (kurssikoodi 766381A, periodi II). Kestävyys.nyt -kurssilla opit ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden perusteet ja pohdit, mitä ne tarkoittavat ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Sustainable.now course on will be later available also in English. The course covers the basics of ecological, economical, social and cultural sustainability in the time of climate change.

 

Kiertotalous.nyt –kurssia kiertotalouden perusteista järjestetään LUT-yliopistossa (kurssikoodi BH60A5400) sekä Helsingin yliopistossa (kurssikoodi MAAT-051) ja Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa (https://courses.helsinki.fi/fi/aymaat-051/136339052). Kiertotalous.nyt-materiaalit löydät osoitteesta www.kiertotalousnyt.fi.

Circular.now online course on the basics of circular economy is available in LUT University (course code BH60A5400), University of Helsinki (course code MAAT-051) as well as open university of Helsinki (https://courses.helsinki.fi/en/aymaat-051/136339052). You find the Circular.now materials at www.circularnow.fi.

 

Ilmasto.nyt-kurssille ilmastonmuutoksen perusteista voit tänä syksynä osallistua ainakin Helsingin yliopistossa (kurssikoodi ATM302, periodissa II), Itä-Suomen yliopistossa (kurssikoodi 3352703, periodi II) ja Jyväskylän yliopistossa (kurssikoodi BENA4036). Helsingin yliopiston kurssi on auki myös avoimen yliopiston kautta (https://courses.helsinki.fi/fi/ayatm302, ilmoittautuminen aukeaa 12.9.). Ilmasto.nyt-materiaaliin voit tutustua osoitteessa www.ilmastonyt.fi.

Climate.now course on the basics of climate change you can take this Autumn at least in the Universities of Helsinki (course code ATM302, period II), Eastern Finland (course code 3352703, period II) and Jyväskylä (course code BENA4036). The University of Helsinki course is also open via the open university (https://courses.helsinki.fi/en/ayatm302, registration opens 12.9.). You find the Climate.now learning material from www.climatenow.fi.

 

Lukiolaisen Ilmasto.nyt on tarjolla Oulun yliopiston kurkistuskurssina avoimen yliopiston kautta (kurssikoodi ay766383A, aloituspäivämäärä 1.10.).

 

Kaikkien Climate University –kurssien kurssimateriaalit tulevat olemaan avoimia kaikille kiinnostuneille – niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Uudet kurssit tehdään DigiCampus.fi-alustalle, joka mahdollistaa kurssikopioiden ottamisen eri korkeakoulujen käyttöön. Lisenssi CC-BY-SA. Uusista kursseista kuulet lisää seuraavassa Climate University –verkkopajassa 7.-8.10. – ilmoittautuminen aukeaa pian!

All Climate University course materials will be open for everyone – for students as well as teachers. The new courses will be made to the DigiCampus.fi platform that enables course copies for different universities. Licence is CC-BY-SA. Welcome to hear more in the next virtual Climate University workshop 7.-8.10. – registration opens soon!

PS. Read more about the new Climate University courses from this earlier blog post: https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/2020/02/28/climate-university-new-courses-coming-by-2020/ 

One Reply to “Autumn pilots of the new Climate University courses”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *