Välkommen nya medlemmar

Vi har glädjen att välkomna två nya medlemmar till en del av Climate University-nätverket: Åbo Akademi och Högskolan på Åland! Det är fint att få mera svenskspråkiga medlemmar till nätverket! Vi har också glädjen att öppna den första kursen på svenska: Klimat nu. Kursen har tidigare erbjudits på finska och engelska.

Klimat.nu är en onlinekurs som ger studeranden en mångsidig uppfattning om klimatförändringen; vad det egentligen är frågan om, vilka de fysikaliska mekanismerna är som orsakar klimatuppvärmningen, vilka som är orsakerna till växthusgasutsläppen, hur framtiden ser ut och vilka medlen är för begränsning och anpassning av klimatförändringen. Kursen består av sju moduler med flervalsuppgifter samt övriga uppgifter som fördjupar studerandens förståelse om ämnet i fråga. Studeranden har möjlighet via uppgifterna att också reflektera sin egen roll i klimatförändringen. Kursmaterialet kan studeras självständigt, men om studiepoäng vill anhållas skall kursen studeras via något av universiteten som erbjuder den!

Länk till kursmaterialet: https://digicampus.fi/course/view.php?id=3547

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *