Kohti uusia aaltoja (ryhmä 12)

Mitä, onko tämä kurssi jo ohi? Tämä on ollut opettava ja inspiroiva matka. Kurssi on antanut meille airot matkallemme tutkimuksen tekoon nyt ja tulevaisuudessa. Tulemme väistämättä kohtaamaan opintojemme edetessä sekä tutkimuksia että niiden tekemistä. Näillä eväillä, mitä tältä kurssilta olemme saaneet voimme kohdata tutkimuksen haasteet turvallisin mielin.   

Olemme huomanneet kurssin mielekkyyden kasvaneen meissä samassa suhteessa ryhmämme tiimihengen kanssa. Emme tunteneet toisiamme ennestään, mutta olemme ystävystyneet kurssin aikana.  Motivoivaa on ollut myös tutkimuksen kiinnostavuus. Löysimme heti yhteisiä ajatuksia terveydenhuoltoa koskevasta lööppistä. Itse tutkimus oli meille mukava yllätys. Anu Kajamaan Työelämän kehittämisprojektien seuraamusten jäljillä -uusi näkökulma arviointitutkimukseen. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin työn kehittämisprojektien seuraamuksia terveydenhuollon alalla. Yrjö Engeströmin kehittämä Ekspansiivisen oppimisen malli(2004) tuli meille tutuksi ja avasimme sitä parhaamme mukaan edellisessä blogitekstissämme. Tutustuimme myös tutkimuksessamme käytettäviin etnografiseen- ja narratiiviseen tutkimusmenetelmiin, jotka olivat meille entuudestaan vieraita. Etnografinen tutkimusmenetelmä osoittautui meille kaikille mieluisaksi ja voisimme kuvitella käyttävämme sitä tulevaisuudessa omissa tutkimuksissamme. 

Pääsimme tutustumaan myös Anu Kajaman tekemään tutkimukseen Expanding care pathways, jossa konkretisoituivat etnografisen tutkimusmenetelmän haasteet. Haastatellessamme Anu Kajamaata hän kertoi tutkijan saattavan päätyä yllättäviinkin tilanteisiin tutkimusta tehdessään. Tutkimuksessa Kajamaa (tutkija) seurasi potilaan hoitopolkua läpi prosessin diagnosoinnista hoidon etenemiseen esimerkiksi leikkaussaliin. Tämän tyylisessä tutkimuksessa tutkija joutuu kohtaamaan henkisesti haastavia tilanteita ja eettisiä kysymyksiä. Tästä seurasi meille antoisaa keskustelua myös tutkijatentissä. 

Tutkimus kohdistui terveydenhuollon työntekijöihin, ja sai meidät kummastelemaan aiheen merkitystä kasvatustieteisiin. Tarkastellessamme tutkimustamme perin pohjin, löysimme kun löysimmekin punaisen langan, ekspansiivisen oppimisen mallin, joka on yleistettävissä myös kasvatusalan projekteissa. Kurrsin aikana olemme oppineet erityisesti kasvatustieteen tutkimuskentän laajuudesta. Ei ole vain yhtä tapaa tutkia sitä. Saimme tältä kurssilta ylipäänsä tietoa erilaisista tutkimusmenetelmistä, niiden kirjo oli värikäs kuin tikkurilan värikartta.  

 

Kurssin oppimistehtävät syvensivät oppimistamme tutkimuksen tekemisestä vaiheittain.Tekemistä on ollut paljon, mutta olemme saaneet vähintään yhtä paljon kun olemee antaneetkin.Kurssilta saamillamme tiedon airoilla jatkamme soutelua kohti uusia kursseja, tutkimuksia ja työtapoja.  

 

Laura Hellbom, Nelli Koivusalo, Pihla Rehunen, Suvi Koivunen, Samuli Humalajoki, Ella Lampinen ja Emilia Korenius 

Lähteet: 

http://blog.edmentum.com/personalized-learning-design-your-framework 

http://www.wlsa.com.au/2017/04/rowing/ 

Anu Kajamaa, Hannele Kerosuo, Yrjö Engeström: Työelämän kehittämisprojektien seuraamusten jäljillä – uusi näkökulma arviointitutkimukseen. 

Anu Kajamaa: Expanding care pathways: towards interplay of multiple care objects 

Yrjö Engeström: Ekspansiivisen oppimissyklin vaiheet 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *