Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 2016 2017 2018
Henkilöstön määrä 15.12. 294 284 274
Henkilötyövuodet (kaikki ao. luvut ovat henkilötyövuosia) 289 283,9 274,7
Professorit 21,2 19,4 17,4
Yliopistonlehtorit, kliiniset opettajat, yliopistotutkijat, tutkimuskoordinaattorit… 55,8 57,3 58,2
Tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat 15,1 13 13,5
Tohtorikoulutettavat, erikoistuvat eläinlääkärit, tutkimusavustajat 57,0 59,4 55,8
Muut opetus- ja tutkimushenkilöt 0,1 0,1 0,1
Hallinto 10,5 *) 1,33 1,1
Tekninen henkilöstö 2,0 2,0 2,0
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (sis. sairaalaeläinlääkärit) 117,9 124,0 119,3
Muu henkilöstö 9,1 7,4 7,3

 

*) Hallinnon uudelleen organisointi yliopistopalveluihin 1.5.2016 alkaen.