CfP: European Studies Day 2017

Call for papers

(in English below)

Eurooppa-tutkimuksen päivä, perjantai 6.10.2017, Helsingin yliopisto

Pro gradu -työpaja, lauantai 7.10.2017, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto ja Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura järjestävät perjantaina 6.10 jo perinteiseksi tulleen Eurooppa-tutkimuksen päivän, joka kokoaa Suomessa työskenteleviä EU- ja Eurooppa-tutkijoita esittelemään tutkimustaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tutkimusteemoista.

Eurooppa-tutkimuksen päivän yhteydessä järjestetään lauantaina 7.10. opiskelijoille suunnattu Eurooppa-tutkimuksen pro gradu -työpaja. Kaikki Eurooppa-tutkimuksen alalla opinnäytteitään tekevät ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan aiheistaan ja esittelemään meneillään olevaa tutkimustaan. Työpajan tavoitteena on antaa virikkeitä opinnäytteiden suunnitteluun ja palautetta käsikirjoitusvaiheessa oleville töille. Työpajan vetäjinä on suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä Eurooppa-tutkijoita.

Eurooopa-tutkimuksen päivä järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopistossa 5.-6.10. järjestettävän kansainvälisen konferenssin ”Competing Visions: European Integration beyond the EC/EU” kanssa. Pääpuhujana on professori Martin Dangerfield Wolverhamptonin yliopistosta.

 

Ohjelma

Perjantai 6.10

9:00–10.00 Keynote-luento: Prof. Martin Dangerfield (Wolverhamptonin yliopisto)

10.00–10.30 Tauko

10.30–12.00 Työryhmät

12.00–13:00 Lounastauko

13:00–15:00 Työryhmät

15:00–15:30 Tauko

15:30–17.00 Työryhmät

 

Vapaamuotoinen illanvietto

 

Lauantai 7.10.

09.30–11.30 Pro gradu -työpaja

11.30–12.30 Lounastauko

12.30–15.00 Pro gradu –työpaja jatkuu

 

Perjantain 6.10. iltapäivän työryhmiin on mahdollista esittää omaa työpaperiaan käsiteltäväksi. Paperit voivat käsitellä laajasti Eurooppa-tutkimuksen alaan liittyviä aiheita.

Lauantain 7.10. pro gradu -työpajassa voi esitellä omaa gradunaihettaan ennalta toimitetun lyhyen ideapaperin tai johdantotekstin avulla. Osallistujia rohkaistaan kuitenkin lähettämään myös laajempia käsikirjoituksia kommentteja varten.

Eurooppa-tutkimuksen päivä on monitieteinen tapahtuma, joka pyrkii tuomaan yhteen tutkijoita useilta eri tieteenaloilta. Kannustamme politiikan ja maailmanpolitiikan tutkijoita, sosiaalitieteilijöitä, historioitsijoita ja muita humanisteja, oikeustieteilijöitä, ympäristötutkijoita ja kaikkia niitä, joita tutkivat Eurooppaa, eurooppalaisia alueita, eurooppalaista identiteettiä tai eurooppalaisia instituutioita osallistumaan tapahtumaan.

Työpapereiden abstraktit (enintään 1 sivu) sekä ilmoittautumiset pro gradu –työpajaan tulee lähettää perjantaihin 25.8.2016 mennessä Juhana Aunesluomalle Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostoon (juhana.aunesluoma@helsinki.fi).

Lisätiedot

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma@helsinki.fi), Eurooppa-tutkimuksen seuran puheenjohtaja ja Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja

* * *

European Studies Day 6 October 2017

Master’s dissertation writing workshop, 7 October 2017

The Network for European Studies of the University of Helsinki and the Finnish European Studies Association (FESA) invite researchers and experts to the annual European Studies Day in Helsinki on 6 October 2017. The event provides an opportunity for researchers working on European issues to present their on-going or recent research projects and to discuss current topics in their fields of study.

On Saturday 7 October there will be a masters’ dissertation workshop. All students working on

dissertation projects in European studies are invited to participate to discuss and present their work. The aim is to stimulate the planning of dissertation projects and provide feedback for draft chapters and ongoing research. The workshop is led by European studies scholars from Finnish universities and research institutes.

The European Studies Day is organized jointly with the conference ”Competing Visions: European Integration beyond the EC/EU” to be held in 5-6 October at Helsinki University. The keynote speaker is professor Martin Dangerfield from the University of Wolverhampton.

Programme

Friday 6 October

9:00-10.00 Keynote lecture: Prof. Martin Dangerfield (University of Wolverhampton)

10.00–10.30 Break

10.30–12.00 Workshops

12.00–13.00 Lunch

13.00-15:00 Workshops

15:00-15:30 Break

15:30-17.00 Workshops

Informal evening program

Saturday 7 October

09.30–11.30 Dissertation workshop

11.30–12.30 Lunch

12.30–15.00 Dissertation workshop continues

 

We welcome paper proposals for the workshops on Friday 6 October. The papers can deal with topics related to European Studies or International Relations.

Students willing to present their dissertation projects on Saturday 7 October may submit an idea paper or an introductory text in advance. Students are, however, encouraged to submit also longer texts and thesis chapters for feedback in the workshop.

The European Studies Day is a multidisciplinary event. We encourage the participation of political, IR and social scientists, historians and other humanists, jurists, environmental researchers and all those who conduct research on Europe, European regions, European identity or European institutions.

The abstracts for research papers (maximum 1 page) should be sent to Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma@helsinki.fi) by Friday 25 August 2017. Students interested in participating in the dissertation workshop should send the abstracts of their projects to the same address by the same date.

More information

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma@helsinki.fi), Chair of the Finnish European Studies Association, Research Director of the Network for European Studies

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *