EUROPAEUM

europaeumEuropaeum on eurooppalaisten huippuyliopistojen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on mm. edistää jäsenyliopistojensa välistä tutkimusta ja yhteistyötä. Europaeum muodostaa avoimen akateemisen verkoston kymmenen Europaeum-jäsenyliopiston ja muiden tiedeyhteisöjen välille.

Europaeum pyrkii kannustamaan kansalliset rajat ylittävää opetusta ja tutkimusyhteistyötä tarjoten tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksia kokoontua konferensseihin, kesäyliopistoihin ja tutkimusprojekteihin. Europaeumin tavoitteena on mahdollistaa eurooppalaisen liike-elämän, politiikan ja kulttuurin alan johtohenkilöiden osallistumisen monikansalliseen ja -tieteelliseen vuoropuheluun tiedemaailman kanssa.

Helsingin yliopiston toimintaa Europaeum-verkostossa koordinoi Eurooppa-tutkimuksen verkosto. Lisää tietoa saat Europaenumin kotisivuilta.

TAUSTA

Europaeum sai alkunsa vuonna 1992 tavoitteenaan antaa tulevaisuuden eurooppalaisille vaikuttajille, tutkijoille ja päätöksentekijöille todellinen mahdollisuus ”saada tuntuma Euroopasta”. Tämä tavoite oli määrä saavuttaa järjestämällä kansainvälisiä tapaamisia ja keskusteluita sekä perustamalla yhteistyöhankkeita painottaen erityisesti akateemisen liikkuvuuden merkitystä. Yhteenliittymän alkutaipaleen avainhenkilöihin lukeutuvat George Weidenfeld, Ronald Grierson, Roy Jenkins, Peter Pulzer ja Claus Moser.

1990-luvun alussa Europaeumin ydinryhmän muodostivat Oxfordin, Leidenin ja Bolognan yliopistot. Toiminta keskittyi vuotuisten konferenssien ja kesäkoulujen järjestämiseen. Perustajajäsenten neuvosto toimi keskeisenä rahoittajana.

Vuosikymmenen kuluessa erilaiset kokoukset ja tutkimusryhmät tulivat osaksi Europaeumin toimintaa. Samaan aikaan Eurooppa-tutkijoiden yhteinen tietokanta avattiin. Vuonna 2000 Europaeumille nimettiin oma pääsihteeri. Viran tarkoituksena oli ohjata yhteenliittymää innovatiivisella tavalla alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistyön laajentamiseksi käynnistettiin Eurooppalaisten yliopistojen tulevaisuutta hahmotteleva tutkimusprojekti.

Viime vuosien aikana toiminta on laajentunut entisestään. Europaeum on järjestänyt lukuisia seminaareja ja politiikkafoorumeja ratkomaan yhdentyvän Euroopan monisyisiä haasteita. Samanaikaisesti verkoston painopiste on siirtynyt yhä selvemmin opetukseen. Vuonna 2003 valittiin ensimmäinen Jenkins-stipendiaatti ja vuonna 2004 lanseerattiin kansainvälinen Europaeum-maisteriohjelma. Uusimmat tutkimushankkeet keskittyvät Yhdysvaltojen ja Euroopan välisiin suhteisiin, Islamin uskon asemaan Euroopassa, sekä monikulttuurisuuteen ja erilaisuuteen Euroopan yliopistoissa.

TAVOITTEET

Europaeum on eurooppalaisten huippuyliopistojen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on:

  • Edistää jäsenyliopistojensa välistä tutkimusta ja yhteistyötä,
  • Muodostaa akateeminen verkosto jäsenyliopistojen ja muiden tiedeyhteisöjen välille,
  • Tukea Eurooppa-tutkimuksesta ja -opinnoista kiinnostuneita toimijoita,
  • Toimia itsenäisenä ajatushautomona,
  • Tukea uusia yleiseurooppalaisia aloitteita,
  • Palvella huipputason keskustelufoorumina yliopistojen uusien haasteiden pohtimiseksi,
  • Auttaa kouluttamaan tulevia eurooppalaisia vaikuttajia.

Visio

Euroopan integroituessa yhä kiihtyvämpää vauhtia Euroopan maiden päätöksentekijät ja mielipidejohtajat joutuvat yhä suuremmissa määrin ”ajattelemaan eurooppalaisesti” voidakseen toimia kansalliset kulttuurit ja näkökulmat ylittävällä tavalla.

Tämän haasteen kohtaamiseksi kymmenen eurooppalaista huippuyliopistoa ovat luoneet yhteenliittymän, jonka on tarkoitus toimia ”rajattomana yliopistona”. Sen puitteissa Euroopan tulevilla päätöksentekijöillä on mahdollisuus yhteisiin oppimiskokemuksiin.

Europaeum pyrkii kannustamaan kansalliset rajat ylittävää opetusta ja tutkimusyhteistyötä tarjoten tutkijoille ja opiskelijoille mahdollisuuksia kokoontua konferensseihin, kesäyliopistoihin ja tutkimusprojekteihin. Europaeumin tavoitteena on mahdollistaa eurooppalaisen liike-elämän, politiikan ja kulttuurin alan johtohenkilöiden osallistumisen monikansalliseen ja -tieteelliseen vuoropuheluun tiedemaailman kanssa.

Yhteenliittymää hallinnoi kansainvälinen rehtorien, puheenjohtajien ja varakanslerien neuvosto, johon kuuluu jäseniä kaikista Europaeumin jäseninstituutioista. Akateeminen komitea on vastuussa yhteenliittymän tiedepolitiikasta ja kehittämistyöstä. Yhteyskomitea huolehtii rutiinitoiminnasta yhteistyössä jäsenyliopistojen paikallisten ryhmien tai komiteoiden kanssa. Perustajajäsenten neuvosto, johtajanaan Oxfordin yliopiston kansleri Chris Patten, mahdollistaa Europaeumin merkittävimpien tukijoiden osallistumisen sen toimintaan ja kehittämiseen.

Yhteyskomitea

Helsingin yliopiston komiteaan kuuluu Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtoryhmä eli Professori Mikko Mattila, Professori Marketta Sipi, johtaja Lars-Folke Landgrén, dosentti Anne-Birgitta Pessi, Professori Tuomas Ojanen, johtaja Sami Pihlström ja johtaja Juhana Aunesluoma. Muut jäsenet ovat: Kansainvälisten asioiden johtaja Markus Laitinen. Komitean päätökset vahvistaa rehtori Jukka Kola.

Jäsenyliopistot

Helsingin yliopisto lisäksi Europaeumin jäsenyliopistot ovat: