HISTORIA

Dosentti Niilo Kauppi laati rehtori Kari Raivion toimeksiannosta alustavan selvityksen Eurooppa-tutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Selvitys valmistui vuoden 2001 marraskuussa ja sen pohjalta rehtori pyysi vararehtori Thomas Wilhemssonia kokoamaan epävirallisen työryhmän suunnittelemaan yliopiston Eurooppa-tutkimuksen kehittämistä. Työryhmä ehdotti, että rehtorin alaisuuteen perustettaisiin Eurooppa-tutkimuksen verkosto (Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet, University of Helsinki Network for European Studies). Kevyenä hallintomallina verkosto mahdollistaa uusien resurssien vahvan kohdentamisen tutkimustyöhön.

Eurooppaa koskevan tutkimustiedon tarve on kasvanut Suomen Euroopan unioniin liittymisen myötä niin eri tieteenaloilla kuin suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin. Helsingin yliopistossa harjoitetaan Eurooppa-tutkimusta kaikissa yliopiston eri tiedekunnissa ja lisäksi monissa erillislaitoksissa kuten Renvall-instituutissa, Aleksanteri-instituutissa, Kansainvälisen talousoikeuden instituutissa (KATTI) ja yleisen valtio-opin laitoksen Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Monilla laitoksilla on lisäksi Eurooppa-tutkimukseen luettavia tutkimusprojekteja. Eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ja tutkimusprojektien välinen yhteistyö ja koordinaatio on yleisesti heikkoa.

Vuosikertomukset

Verkoston vuosikertomukset:

Tapahtuma-arkisto

Listan ja tietoa Eurooppa-tutkimuksen verkoston aiemmista tapahtumista löydät tapahtuma-arkistostamme: