HALLINTO

HENKILÖKUNTA

Verkoston toimintaa ohjaa johtaja, joka on ansioitunut Eurooppa-tutkija. Johtajaa avustaa käytännön tehtävien hoidossa yliopistonlehtori ja Eurooppa-tutkimuksen yliopistontutkija. Verkoston johtoryhmä ohjaa verkoston toimintaa, ja laajempi tieteellinen neuvottelukunta valvoo ja kehittää sen tieteellistä roolia.