TUTKIMUS

Eurooppa-tutkimus määritellään laaja-alaisesti kaikki tieteenalat ja tieteelliset lähestymistavat kattavasti. Eurooppa-tutkimuksen verkoston tavoitteena on yhdistää ja tukea Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen parissa toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä sekä vahvistaa Helsingin yliopiston roolia ja näkyvyyttä Eurooppa-tutkimuksen alalla. Verkosto myös rahoittaa tutkimushankkeita ja tarjoaa tutkijakoulutusta alan tutkijoille.