TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT

Helsingin yliopisto on varannut määrärahoja Eurooppa-tutkimukseen luettavien tutkimushankkeiden tukemiseen vuosina 2013–2016. Vuosina 2014–2016 toteutettavien ja Eurooppa-tutkimuksen verkostolle osoitettujen hankkeiden määrärahat on jaettu ja seuraavan nelivuotiskauden määrärahat tulevat hakuun tämän kauden päätyttyä.

Monitieteisen Eurooppa-tutkimuksen verkoston tavoitteena on yhdistää ja tukea Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen parissa toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä sekä vahvistaa Helsingin yliopiston roolia ja näkyvyyttä Eurooppa-tutkimuksen alalla. Eurooppa-tutkimus määritellään tässä yhteydessä laaja-alaisesti.

Verkoston vuosille 2014–2016 myöntämän rahoituksen ensisijaisena tavoitteena on Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen alalla työskentelevien tutkijoiden ja tutkimusryhmien yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan tulee olla työsuhteessa Helsingin yliopistoon tai dosentti, jolla ei ole päätoimista tehtävää muussa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa.

Määrärahoja voidaan hakea esimerkiksi hankkeiden ja tutkijoiden yhteistyön koordinaatioon, olemassa olevan hankerahoituksen täydentämiseen, tutkimushenkilöstön palkkaukseen, lyhytaikaisiin ulkomaisten tutkijavierailujen rahoittamiseen ja avustavan henkilökunnan palkkauksiin sekä hankkeen kulutusmenoihin ja matkoihin. Erityisesti pyritään tukemaan monitieteisiä tutkimusryhmiä. Tutkijoita kannustetaan muodostamaan tieteenalarajat ylittäviä hankkeita.

Lisätietoja antaa Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma(at)helsinki.fi), 050-415 65 92.