ARKISTO 2003-2006

Tälle sivustolle on koottu tietoa Eurooppa-tutkimuksen verkoston tapahtumista vuosina 2003-2006.

Hallinto

Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtoryhmään kuului kaudella 2003-2006 seitsemän jäsentä: professori Eila Helander, professori Seppo Hentilä, professori Jukka Kola, johtaja Pia Letto-Vanamo, professori Jouko Lindstedt, dosentti Heikki Mikkeli ja johtaja Teija Tiilikainen (pj.).

Tieteellinen neuvottelukunta koostui kaudella 2003-2006 kymmenestä jäsenestä: Dr. Alison Burrell, Professori Max Engman, Johtaja Jukka Havu, Professori Brigid Laffan, Professori Svein Mønnesland, Professori Jussi Nuorteva (pj.), Professori Hannu Nurmi, Tutkimuspäällikkö Sinimaaria Ranki, Professori Jo Shaw, Rehtori Keijo Virtanen.

Haku 2006 x2

EUROOPPAA KOSKEVIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN SUUNNATTU HAKU JOULUKUUSSA 2005

Eurooppa-tutkimuksen verkosto pyytää tutkijoita ja tutkimusryhmiä tekemään ehdotuksia tutkimusprojekteiksi aiheesta

EUROOPAN RAJAT? Rajojen monet merkitykset Euroopalle ja eurooppalaisuudelle

Haulla pyritään saattamaan yhteen eri tieteenaloilla omaksuttuja tapoja hahmottaa ja määritellä Eurooppaa ja eurooppalaisuutta. Haku vastaa näin Eurooppa-tutkimuksen verkostolle annettuun tehtävään Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen monitieteisyyden vahvistamisesta.

Yksittäiselle tutkimusprojektille voidaan jakaa n. 30 000€ suuruinen rahoitus käytettäväksi vuoden 2006 aikana toteutettavaan hankkeeseen. Varat voidaan käyttää tutkimushenkilöstön palkkaukseen tai lyhytaikaisiin apurahoihin ja tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkauksiin sekä hankkeen kulutusmenoihin tai matkoihin. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan tulee olla Helsingin yliopiston viran- tai toimenhaltija tai dosentti, jolla ei ole päävirkaa muussa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa.

Verkoston johtoryhmälle osoitettujen vapaamuotoisten tutkimushanke-esitysten tulee sisältää tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua), varojen käyttöä koskeva yksityiskohtainen suunnitelma sekä hankkeeseen osallistuvien tutkijoiden ja vastuullisen johtajan ansio- ja julkaisuluettelot. Esitykset voidaan toimittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Tutkimushanke-esitykset liitteineen toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon (Yliopistokatu 4, 1. kerros, yliopiston sisäpostin jakelupiste 33) neljänä kappaleena viimeistään perjantaina 30. joulukuuta 2005 klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksia ei palauteta. Rahoituspäätökset toimitetaan hakijoille tammikuun 2006 aikana.

Lisätietoja hausta antaa Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, dosentti Teija Tiilikainen, puh. 191 28808, teija.tiilikainen(at)helsinki.fi

Verkosto jakaa joka vuosi tutkimusmäärärahoja Eurooppaa koskevien tutkimushankkeiden rahoitusta varten. Alla vuoden 2006 varten oleva hakuilmoitus ja hakulomake.

Eurooppaa koskevien tutkimushankkeiden määrärahat vuodeksi 2006 haettavana

Helsingin yliopisto on varannut määrärahoja Eurooppa-tutkimukseen luettavien tutkimushankkeiden tukemiseen vuonna 2006. Tutkimusmäärärahojen hakuaika päättyy torstaina 29. syyskuuta klo 15.45.

Monitieteisen Eurooppa-tutkimuksen tukeminen muodostaa osan vuoden 2002 lopussa perustettua Eurooppa-tutkimuksen verkostoa, jonka tavoitteena on yhdistää ja tukea Helsingin yliopistossa Eurooppa-tutkimuksen parissa toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä sekä vahvistaa Helsingin yliopiston roolia ja näkyvyyttä Eurooppa-tutkimuksen alalla. Eurooppa-tutkimus määritellään tässä yhteydessä laaja-alaisesti ja kaikki tieteenalat sekä tieteelliset lähestymistavat kattavasti.

Rahoitusta myönnetään ensi sijassa uusiin monitieteisiin tutkimushankkeisiin tai yhteistyön luomiseen olemassa olevien hankkeiden välille niiden monitieteisyyden edistämiseksi. Tutkimushankkeiden kansainväliset yhteydet luetaan niille eduksi, mutta rahoituksen ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin Helsingin yliopiston sisällä tapahtuvan yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan tulee olla Helsingin yliopiston viran- tai toimenhaltija tai dosentti, jolla ei ole päävirkaa muussa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa.

Määrärahoja voidaan hakea tutkimushenkilöstön palkkaukseen tai lyhytaikaisiin apurahoihin ja tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkauksiin sekä hankkeen kulutusmenoihin, matkoihin ja vähäisiin laitehankintoihin.

Määrärahoja haetaan tähän tarkoitukseen suunnitellulla hakulomakkeella. Hakulomake alla. Osastosihteeri Marie-Louise Hindsberg antaa tarvittaessa lisätietoja (marie.hindsberg(at)helsinki.fi, puh. 191 288 10).

Hakemus sekä siihen vaadittavat liitteet tulee toimittaa englannin kielellä. Hakemukset toimitetaan liitteineen kirjaamoon (Yliopistokatu 4, 1. kerros, yliopiston sisäpostin jakelupiste 33) neljänä kappaleena viimeistään torstaina 29.9.2004 klo 15.45 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tutkimusmäärärahojen hakemisesta antaa Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja, dosentti Teija Tiilikainen, puh. 191 288 08, teija.tiilikainen(at)helsinki.fi.

(Hakulomakkeen saa Marie-Louise Hindsbergiltä).

Tutkimusrahoitus

Eurooppa-tutkimuksen määrärahat vuodelle 2006 on myönnetty
seuraaville tutkimusprojekteille
:

1.ASSMUTH, Laura (Tutkijakollegium)
Ethnic and Local Identities at Post-Soviet Baltic Borderlands.
– 10 000 €

2. CLARK, Peter (Historian laitos)
Sport and Green Space in the Modern and Contemporary European City: An Interdisciplinary Study. Phase II.
– 40 000 €

3. KETTUNEN, Pauli (Yhteiskuntahistorian laitos)
Regionalism, Nationalism and Democracy – Elaborating Interdisciplinary and Comparative Approaches for European Studies
– 30 000 €

4.STENIUS, Henrik (CENS, Renvall-instituutti)
Public and Private in Conceptualising European Public Spheres: Cultural Differences and Disciplinary Traditions
– 20 000 €

Eurooppa-tutkimuksen suunnatun haun tutkimusmäärärahat vuodelle 2006 on myönnetty seuraaville tutkimushankkeille:

1. HJERPPE, RIITTA (Yhteiskuntahistorian laitos)
Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa. Yritykset ja liiketoimintamallit integraatioprosessissa.

  • 27 360 €

2. KANGASPURO, MARKKU (Aleksanteri-instituutti)
Eurooppalaisuuden tulkinnat Eurooppaa määrittelemässä

  • 31 361 €

3. LINDROOS, MARKO (Taloustieteen laitos)
Itämeren kalastuksensäätely EU:n laajentumisen jälkeen

  • 30 000 €

Eurooppa-tutkimuksen määrärahat vuodelle 2005 ovat myönnetty
seuraaville tutkimusprojekteille
:

1.ALAPURO, Risto (Sosiologian laitos)
Civil societies and Public Spheres in Europe: Historical Development, Sociological Characteristics and Legal Regulation
– projektikoordinaattorin palkkakustannuksiin ja seminaarikuluihin 35 000 €

2. CLARK, Peter (Historian laitos)
Sport and Green Space in the Modern and Contemporary European City: An Interdisciplinary Study
– palkkakustannuksiin ja symposiumin järjestämiseen 35 000 €

3. NIEMELÄ, JARI (Bio- ja ympäristötieteiden laitos)
Developing Urban Green Space Systems to Fulfill the Requirements of Urban Residents and Ecology
– palkkakustannuksiin ja matkoihin 50 000 €

4. SAKARANAHO, Tuula (Uskontotieteen laitos)
Teachers, Religion and Multicultural Education
– palkka- ja matkakustannuksiin 50 000 €

Eurooppa-tutkimuksen määrärahat vuodelle 2004 ovat myönnetty
seuraaville tutkimusprojekteille
:

1.NOUSIAINEN, Kevät (Rikos ja prosessioik. sekä oikeuden
yleistieteiden laitos)
Gendered Europe: Network on Comparative and EU studies
– verkostokoordinaattorin palkkaamiseen 38 000€

2. SAKARANAHO, Tuula (Uskontotieteiden laitos)
Teachers, Religions and Multicultural Education
– palkka- ja matkakustannuksiin 36 000€

3. LAAKSO, Liisa (Yleisen valtio-opin laitos)
New Security and the Role of Europe
– tutkija/koordinaattorinpalkkakustannuksiin ja matkakustannuksiin 38 000€

4. STENIUS, Henrik (Renvall-instituutti)
The Creation of Modern Political Languages in European Peripheries
– tutkijoiden palkka- ja matkakustannuksiin 50 000€

5. LAAKKONEN, Simo (Sosiaalipolitiikan laitos)
Environmental Protection and Integration in the Baltic Sea Region
– Integrating east and west- osaprojektin palkka- ja matkakustannuksiin 26 000€

6. NIEMELÄ, Jari (Ekologian ja systematiikan laitos)
Developing Urban Green Space Systems
– palkkakustannuksiin 30 000€

7. HIMANKA, Juha (Taiteiden tutkimuksen laitos)
Group for Research on European Thought
-palkka- ja matkakustannuksiin 47 000€

8. ASSMUTH, Laura (Tutkijakollegium)
Russia and the New EU-neighbours
-kenttätyöstä aiheutuviin kustannuksiin 15 000€

Seminaarit

Helsingin yliopisto tutkii Eurooppaa – seminaarisarja

Eurooppa-tutkimuksen verkosto käynnisti uuden seminaarisarjan ajankohtaisten tutkimushankkeiden esittelemiseksi.

Kevään 2004 ohjelma:

1.3. Politiikka, uskonto ja ideologia 1600-luvun Englannissa
Professori Markku Peltonen

5.4. Eurovaalit vaalitutkimuksen perinteessä
Professori Tuomo Martikainen

3.5. Itämeren ympäristöhistoria
Dosentti Simo Laakkonen

Syksyn 2004 ohjelma:

2.9. Kilpailua ja yhteistyötä — Suomen ja Ruotsin välinen taloudellinen vuorovaikutus 1900-luvulla
Juhana Aunesluoma

7.10. Ravintoa ja kulttuuria: ruuan laatu- ja alkuperäiskäsitys Euroopassa
Johanna Mäkelä ja Terhi Latvala

4.11. Mielen filosofia eurooppalaisessa perinteessä
Simo Knuuttila

2.12. Oikeuden harmonisointi monikulttuurisessa Euroopan unionissa
Thomas Wilhelmsson

Kevään 2005 ohjelma:

3.2. Monta Makedoniaa
Jouko Lindstedt

3.3. Vanhusten perherakenne ja epävirallinen hoiva Euroopassa vuosina 2000-2030: väestötieteellinen näkökulma
Pekka Martikainen

7.4. Uskonto ja monikulttuurisuus Euroopassa
Tuula Sakaranaho

Syksyn 2005 ohjelma:

1.9. Katalin Miklóssy: “Entiset satelliitit tänään: Itäisen Keski-Euroopan suhdeverkosto”.

6.10. Kevät Nousiainen: “Tasa-arvo — politiikkaa ja oikeutta

3.11. Jukka Kola: “Eurooppalainen maatalouspolitiikka murroksessa”

1.12. Risto Alapuro: “Kansalaisyhteiskunta ja julkisuus Euroopassa”

Kevään 2006 ohjelma:

2.2. Pauliina Raento: “Arjen identiteettipolitiikka Euroopassa: raha, ruoka ja rajat”

2.3. Markku Heikkilä: “Uskonnonvapaus Euroopassa — merkki yhteisestä vai jakautuneesta kulttuurista?

6.4. Peter Clark: “Sport and Green Space in the Modern and Contemporary European City”

Syksyn 2006 ohjelma:

7.9. “Kirjoittamalla vapaaksi? Naiskirjailijat gotiikan kahleissa”
Heta Pyrhönen

5.10. “The Asia-Europe Meeting (ASEM) beyond the Helsinki Summit”
Bart Gaens

2.11. “ETYK ja turvallisuuspolitiikan uudet avaukset”
Seppo Hentilä

7.12. “Laajeneva Eurooppa? Lähentyminen ja etääntyminen Euroopan unionin uudella itäisellä ulkorajalla”
Laura Assmuth

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjesti yhdessä Euroopan komission Suomen edustuston kanssa seminaarin

“New Europe, Democracy and Smart Growth”

Komission varapuheenjohtaja MARGOT WALLSTRÖM
vastasi kysymyksiin ja kommentteihin koskien Euroopan unionia.

Puheenjohtajana toimi Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Teija Tiilikainen

Maanantai 4.joulukuuta klo 15.15 Economicumissa (Arkadiankatu 7).

Luentosarja— Turkey and Europe

Ulkoasiainministeriön tutkimus- ja suunnitteluosasto ja Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestävät yhdessä seminaarisarjan “Turkey and Europe” marraskuussa. Seminaarit pidettiin maanantaisin klo 15-17, PR sali 12.

1. Opening and an Introduction to Turkish Society, Mon 30.10.2006

– Opening speech by Amb. Maria Serenius (Embassy of Finland, Ankara)
– An Introduction to Turkish Society, Tom Kankkonen (journalist, Finnish Broadcast Company)

2. Turkey’s Foreign Policy, Mon 6.11.2006

– Domestic Motivators of Turkish Foreign Policy, Prof. William Hale (SOAS, University of London)
– Foreign Policy Alternatives (excluding EU), Prof. Hüseyin Bağcı (ODTÜ, Ankara)

3. Turkey’s Internal Fault Lines, Mon 13.11.2006

– The Kurdish Question, Prof. Murat Somer (Koç University, Istanbul)
– Secularism (laïcité) vs. Political Islam, Prof. Elisabeth Özdalga (ODTÜ, Ankara)

4. Turkey and International Affairs, Mon 20.11.2006

– Turkey and the Middle East, Prof. Meliha Altun ışık (ODTÜ, Ankara)
– United States and Turkey, Dr. Ian Lesser (Woodrow Wilson Center, Washington)

5. Turkey and EU, Mon 27.11.2006

– Turkey’s Perspective, Prof. Kemal Kirişçi (Boğaziçi University, Istanbul )
– EU’s Perspective, Dr. Heinz Kramer (SWP, Berlin)
– Remarks by Dr. Olli Rehn, Member of the European Commission, responsible for Enlargement

Euroopan parlamentin puhemiehen vierailuluento

19.lokakuuta Euroopan parlamentin puhemies Josep Borrell Fontelles luennoi Helsingin yliopistolla.

Hän luennoi otsikolla: “The Future Challenges of Europe”.

Luentoa kommentoi kansanedustaja Jari Vilén ja keskustelua johti verkoston johtaja Teija Tiilikainen.

Luento pidettiin Economicumissa (Arkadiankatu 7) klo 15.15.

Workshop on Europeanization

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjesti 6.lokakuuta 2006 Economicumissa (Arkadiankatu 7) seminaarin eurooppalaistumisesta.

Puhujina mm. Dr. Thomas Christiansen, EIPA, Dr. Dimitris Chryssochoou, University of Crete ja professori Ben Tonra, Dublin European Institute.

Ohjelma (pdf)

Constructing New Identities in Transforming Europe. Enlargement and Integration: are they compatible?

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjesti yhdessä Aleksanteri-instituutin kanssa seminaarin 5.lokakuuta 2006 päärakennuksen pienessä juhlasalissa.

Seminaarin puhujina mm. professori Iver B. Neumann, Oslon yliopisto, Dr. Irina Kobrinskaya, Russian Academy of Science, Dr. Dimitris Chryssochoou, Kreetan yliopisto.

Seminaarin ohjelma (pdf)

Bulgarian ministereiden vierailuluento

Maanantaina 25.syyskuuta 2006 verkosto sai vieraakseen Bulgarian Eurooppaministerin Meglena Kunevan ja hallintoministeri Nikolay Vassilevin.

Ministeri Kuneva luennoi otsikolla: “Bulgaria and EU” ja ministeri Vassilev: “Reform in the Bulgarian administration in the context of EU accession of Bulgaria”.

Luento järjestettiin Economicumissa (Arkadiankatu 7) klo 14

The EU’s Constitutional Treaty — Is There a Future?

8.maaliskuuta klo 16.15, Economicum ls (Arkadiankatu 7)

Euroopan perustuslain ratifiointiaikaa jatkettiin Alankomaiden ja Ranskan kielteisten kansanäänestystulosten jälkeen. Itävallan ja Suomen puheenjohtajuuksien odotetaan edistävän keskustelua perustuslain tulevaisuudesta.

Perustuslain tulevaisuudesta keskusteltiin seminaarissa.

Puhujina: Jens-Peter Bonde,
Andrew Duff,
Ìñigo Méndez de Vigo ja
Alexander Stubb
kaikki Euroopan parlamentin jäseniä

Keskustelua johti VTT Teija Tiilikainen.

Seminaarin järjesti Eurooppa-tutkimuksen verkosto yhdessä Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston kanssa.

Sopeutuva Suomi? EU:n vaikutus Suomen politiikkaan ja hallintoon

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestää torstaina 24.marraskuuta klo 12.00-18.00 seminaarin Economicumissa sh 3-4 (Arkadiankatu 7).

Puhujina mm. Pekka Nurminen, Tuomas Ojanen ja Juha Jokela.

Ohjelma.

Missä EU:n rajat menevät? Keskustelu Euroopan rajoista Suomen ja Ruotsin näkökulmasta.

Tilaisuus järjestetään Hanasaaressa tiistaina 11.lokakuuta klo 15-17.

Ohjelma

TEN YEARS OF ASEM — Kansainvälinen konferenssi Asia-Eurooppa kokouksen aikaansaannoksista ja mahdollisuuksista

14-15. syyskuuta, 2005 Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34, sisäänkäynti katutasosta)

With Finland’s hosting of the next summit (ASEM6) in September 2006 in mind, the international conference on “Ten Years of ASEM” will reflect on past achievements, present condition, and future directions of the Asia-Europe Meeting. The conference will engage not only academics and independent think tanks, but also goverment officials and representatives from the EU Comission and Council in lively discussion on multiple issues related to the ASEM process of informal dialogue in the political, economic and social/cultural arenas.

Ohjelma

Luento “What now? Europe after the recent referenda”

Perjantaina 17.kesäkuuta professori David Robertson, Oxfordin yliopistosta, luennoi otsikolla “What now? Europe after the recent referenda” Runeberg-salissa (Fabianinkatu 33), klo 18.

Seminaari “Parliamentarism in the EU” 13.5.2005 klo 9-17 Yliopiston päärakennus, pieni juhlasali!

Puhujina mm. Francis Jacobs, EP, Heidi Hautala, Eduskunta, Dr. Karl Magnus Johansson, Södertörnin korkeakoulu.

Seminaari pidetään englanniksi.

Ohjelma.

EUROPAEUM esittely 20.4.2005 klo 11.15 aud. VII (Yliopiston päärakennus)

Europaeum on kymmenen eurooppalaisen yliopiston verkosto jonka tarkoituksena on edistää Eurooppa-tutkimusta. Helsingin yliopisto on mukana uutena jäsenenä ja ensi keskiviikkona 20.huhtikuuta Europaeumin pääsihteeri Paul Flather esittelee järjestön toimintaa Yliopiston päärakennuksessa aud. VII klo 11.15.

Seminaari “Identity, Legitimacy and Citizenship in Europe”

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestää seminaarin “Identity, Legitimacy and Citizenship in Europe” 11-12. marraskuuta Helsingin yliopistolla Economicumin luentosalissa (Arkadiankatu 7). Puhujina mm. Jo Shaw ja Brigid Laffan. Seminaari aloittaa verkoston tutkijankoulutuksen.

Ohjelma

KONFERENSSI “FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: WHAT IS THE EUROPEAN REALITY?”

Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestää yhdessä Oikeusministeriön, Valtioneuvoston kanslian ja Tampereen kaupungin kanssa konferenssin EU:n Tampere-prosessin tulevaisuudesta Tampereella (Vapriikki) 1-2. marraskuuta 2004. Puhujina mm. Allan Rosas, Norbert Reich, Kay Hailbronner ja Kaarlo Tuori.

Ohjelma

SEMINAARI “TURKEY AND THE BORDERS OF EUROPE”

Renvall-instituutti ja Eurooppa-tutkimuksen verkosto järjestävät yhdessä 15. lokakuuta kokopäivän seminaarin Turkin roolista Euroopassa yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33) sali 13 klo 9.00. Seminaari tullaan pitämään englanniksi.

Ohessa ohjelma.

THE EU OF TWENTY-FIVE seminaari 10-11. toukokuuta 2004

Kansainvälinen seminaari jonka tarkoituksena oli keskustella ja arvioida EU:n laajentumisen vaikuitteita. Seminaari pidettiin englannin kielellä.

Puhujia mm.

Director Andras Inotai, Institute for World Economy, Budapest
Dr. Algirdas Jakubcionis, Department of Modern History, Vilnius University
Director Andres Kasekamp, Estonian Foreign Policy Institute
Carmen Beatrice Pauna, Head of Regional Department, Romanian Academy of Sciences, Institute for Economic Forecasting
Prof. Pawel Starosta, Department of Rural and Urban Sociology, Lodz University, Poland

Seminaari pidetiin pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33, neljäs krs.) Helsingin yliopistolla.

Seminaari järjestetiin yhdessä Aleksanteri-instituutin ja Eurooppa-tutkimuksen keskuksen kanssa.

Tarkempi ohjelma pdf formaatissa

Alankomaiden Eurooppa-ministerin vierailu

Keskiviikkona 4. päivä helmikuuta Hollannin Eurooppa-ministeri Atzo Nicolaï piti luennon Helsingin yliopistolla aiheenaan “Opting for Europe. The Lisbon Strategy Needs Perseverance, Focus and Ingenuity.”

Eurooppa-tutkimuksen verkoston avajaiset olivat tiistaina joulukuun
9.päivänä 2003 klo. 9.00, Pienessä juhlasalissa Yliopiston päärakennuksessa,
Fabianinkatu 33. Alla avajaisten ohjelma:

09.00 Opening remarks
Rector Ilkka Niiniluoto, University of Helsinki

09.30 The Meanings of Europe (pdf)
Professor Bo Stråth, European University Institute

10.00 Towards a European Research Area
Dr. Peter Fisch, Head of the Sector Social Sciences in the European Research Area.

10.30 The European Dimension in Science – Past and Present Trends
Director General Jussi Nuorteva
The National Archives of Finland
The Chairman of the Academic Advisory Board of the UH Network for European Studies

11.00 Presentation of the Network & Launching the Network’s First Research Projects
Director Teija Tiilikainen, the UH Network for European Studies

11.30 Buffet lunch

Stipendit

Haettavaksi julistetaan

von Wright-stipendi Lundin yliopiston Master of European Affairs – ohjelman suorittamista varten

Helsingin yliopisto on sopinut uudesta opiskelijan- ja opettajanvaihtojärjestelmästä ruotsalaisen Lundin yliopiston kanssa. Vaihtosopimus koskee osallistumista yhden lukuvuoden mittaiseen Master of European Affairs – ohjelmaan. Helsingin yliopisto on perustanut opiskelijanvaihtoa tukevan Georg Henrik von Wrightin nimeä kantavan ”von Wright-stipendin”, joka tässä vaiheessa kattaa yhden opiskelijan kustannukset. Stipendi vastaa suuruudeltaan Socrates-stipendiä (1100 €/lukuvuosi).

Yksityiskohtaiset tiedot Lundin yliopiston Master of European Affairs-ohjelmasta löytyvät Lundin yliopiston valtio-opin laitoksen kotisivuilta osoitteesta: http://www.svet.lu.se/Mea/Default.html

von Wright-stipendin hakuaika päättyy keväisin. Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa ansioluetteloineen suomen, ruotsin tai englannin kielellä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostoon (PL 17, 00014 Helsingin yliopisto; katuosoite Economicum, Arkadiankatu 7). Hakijan olisi tullut suorittaa alempi korkeakoulututkinto ja sisällyttää hakemukseensa mielellään ruotsin- tai englanninkielinen opintosuoritusote. Lisätietoja stipendistä antavat verkoston osastosihteeri Marie-Louise Hindsberg (marie.hindsberg(at)helsinki.fi).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *