rakennus

Eurooppa-tutkimuksen verkosto on Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan Talouden ja politiikan tutkimuksen laitoksen alainen monitieteinen tutkimusverkosto, jonka tehtävänä on harjoittaa ja edistää Eurooppa-tutkimusta. Eurooppa-tutkimuksen verkosto rahoittaa tutkimushankkeita, edistää monitieteistä yhteistyötä tutkijoiden ja tutkimusprojektien välillä sekä järjestää lukuisia seminaareja ja vierailuluentoja. Verkosto vastaa lisäksi EU-opintokokonaisuudesta ja englanninkielisestä maisteriohjelmasta (MES) sekä Helsingin yliopiston osallistumisesta kansainväliseen Europaeum-yliopistoverkostoon.