Lähiruokatiedon äärellä

Päivi Töyli toimii Ruralia-instituutissa projektipäällikkönä Seinäjoella.

Vuonna 2007 kokoontui kahdeksan hengen työryhmä pohtimaan, mikä auttaisi sekä ruoka-alan ammattilaisia että kuluttajia löytämään paremmin pientuottajien tuotteita. Tärkeimmäksi asiaksi nousi, että tieto olisi löydettävissä jostakin helposti ja avoimesti.

Ryhmä päätyi siihen, että luodaan verkkosivut, joille kerätään yritystietoa eri alueilta. Aikaisemmin tietoa oli jaettu lähinnä painettujen tuotekatalogien avulla, ja ne olivat hyvin paikallisia ja tietojen päivittäminen oli hidasta.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ruoka-Suomi-teemaryhmä julkaisi vuonna 2006 strategian ”Elintarvikealan pienyrittäjyyden imagon parantaminen ja menekinedistäminen – valtakunnallinen strategia vuosille 2007-2013”. Sen viitoittamana teemaryhmä loi yhteistyössä laajan verkoston kanssa viestinnän tueksi elintarvikealan pienyrittäjyyden ydinviestin: ”Aitoja makuja”. Tämän ydinviestin ympärille muodostuikin pitkäkestoinen koti lähiruokaviestinnälle.

Ruoka-Suomi-teemaryhmän kautta oli olemassa maakunnallisten elintarvikealan kehittäjien verkosto. Siksi nähtiin hyväksi, että oman alueensa parhaiten tuntevat asiantuntijat vastaavat verkkosivuille laitettavan yritystiedon lisäämisestä ja päivityksestä.

Tekeminen on silloin koordinoidumpaa ja paikallisten yritysten on helpompaa ottaa yhteyttä jo ennestään tuttuun ja lähellä olevaan henkilöön. Maakunnallista yhteyshenkilöistä muotoutui yhä voimissaan oleva Aitoja makuja -verkosto.

Kyllä ostaisin paikallisten yritysten tuotteita, mutta mistä niitä löydän?

Aitojamakuja.fi avattiin 30.9.2008 ja silloin sivustolla oli noin 500 yrityksen tiedot. Nyt, kun juhlistamme sivuston 15-vuotispäivää, hakupalvelusta löytyy noin 2200 yrityksen tiedot. Sivusto luotiin juuri oikeaan aikaan, sillä lähiruoka lähti nousukiitoon vuonna 2010 ja yritystiedolle ilmeni suuri tarve. Muutaman vuoden sisällä vahvistui ajatus siitä, että sivusto toimisi hakupalvelun ohella lähiruokaan liittyvän tiedon kokoajana.

Elintarvikealan kehittämistoiminta kytkeytyy tiiviisti yritysten kehittämiseen, joten yrittäjille luotiin oma alasivu, jonne kerättiin ennen kaikkea heille suunnattuja oppaita, ohjeita ja vinkkejä. Sivustolla on tietoa myös lähiruoka-alan hanketoiminnasta ja alan tutkimustiedosta. Erittäin hyödylliseksi sidosryhmän piirissä on koettu Aitoja makuja -tapahtumakalenteri, jonne kerätään kattavasti ruoka-alaan liittyviä tilaisuuksia eri puolilta Suomea.

Kuvakaappaus verkkosivusta, jonka keskellä on iso kuva, jossa rypytetään rönttösiä.

Aitoja makuja -verkkosivu nykymuodossaan.

Aitojamakuja.fi on kotipesä REKO- ja nimisuojatiedolle. 

Heti alkuvuosina oli selvää, että viestinnän tueksi ja tiedonlevittämiseksi tarvitaan toimia, joten Turun yliopiston Brahea-keskus haki ja toteutti valtakunnallisia Aitoja makuja -hankkeita maaseutuohjelman rahoituksella. Hankkeiden puitteissa kehitettiin sivuston sisältöä ja tehtiin monipuolista viestintää tiiviissä yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Sivuston rakennetta ja ilmettä on uudistettu vuosien saatossa useamman kerran. Alun vaaleanpunaisesta värimaailmasta siirryttiin hyvin äkkiä sinivalkoiseen, jota myöhemmin täydennettiin vihreällä.

Yksi kantava ajatus koko ajan on ollut, että pidetään tietty yhtenäisyys Aitoja makuja -ilmeessä, jotta siitäkin saadaan viestintään toistuvuutta ja tunnettuutta.

 

Sivusto otti ensiaskeliaan tämännäköisenä.

Aitojamakuja.fi-sivuston viestintä laajeni myös sosiaalisen median kanaviin ja ensimmäisenä otettiin käyttöön Facebook-sivut. Myöhemmin tiedonvälittämisen kanaviksi tulivat myös X (ent. Twitter), Instagram ja oma YouTube-kanava. Samaa linjaa noudattaen Ruoka-Suomi-tiedotuslehti muuttui nimeltään Aitoja makuja -lehdeksi vuonna 2018.

Edellä mainittuna vuonna yhdistettiin lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden kehittämistoiminnan koordinointi valtakunnallisella tasolla Ruokasektorin koordinaatioksi. Luomulla ja luonnontuotteilla on myös omat viestintäkanavansa (luomu.fi ja aitoluonto.fi), mutta aitojamakuja.fi toimii hankkeen yhteisenä tiedotuskanavana ja se on edelleen myös lähiruoan tietolähde. Yhdistävänä tekijänä lähiruoalla, luomulla ja luonnontuotteilla on muun muassa pienyrittäjyys ja sitä kautta paikallisten raaka-aineiden hyödyntäminen.

Nyt on aika juhlia ja tehdään se nauttimalla paikallista ruokaa ja juomaa. Aika näyttää, millaiseen suuntaan teini-ikäinen aitojamakuja.fi tästä jatkaa.

Kirjoittaja on ollut mukana luomassa aitojamakuja.fi-sivustoa sen alkuhetkistä lähtien. Nykyisin hän koordinoi Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanketta, jota toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Pro Luomu ry. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ruokaketjuhankkeista.