Toiminta

Kielikeskus on viestinnän ja kielenopetuksen ja palvelujen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, tukea opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kansainvälistymistä ja oppimista sekä tarjota monipuolisia kielten ja viestinnän palveluja.

TAVOITTEITA JA KEHITTÄMISKOHTEITA

Vuosi 2022 oli yliopiston strategian 2021-2024 ja Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman toinen vuosi.

Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on monipuolistaa ja digipedagogisoida viestintä- ja kieltenoppimista sekä tarjota opiskelijoiden substanssiopintoja ja tulevaa työelämää tukevia laajoja ja monipuolisia viestintä- ja kieliopintoja. Joustavuus ja jatkuva oppiminen näkyvät opetuksen kehittämisessä laajasti. Monipuolinen ja laaja yhteistyö on tavoitteisiin pääsemisen lähtökohta.

Kielikeskuksen henkilöstön ja opiskelijoiden palattua kampukselle vuonna 2022, työtä on tehty monipaikkaisesti ja opetusta toteutettu monimuotoisesti. Vuosikertomuksessa näkyykin monipuoliset ja –muotoiset tavat työskennellä, opettaa ja oppia. Lisäksi vuosikertomuksessa tarkastellaan laajentuneita palveluja. Opiskelijoiden hyvinvointi on nostettu keskeiseksi toiminnan tavoitteeksi. Kielikeskus tarjoaa myös vuosittaisen harjoittelupaikan kansainväliselle maisteriopiskelijalle.