Gradugalleria

Gradugalleriassa maisteriksi valmistuneet kertovat graduaiheistaan, vaikeuksista, vinkeistä sekä gradun tekemisestä yleisesti. Gradunsa aloittavat sosiologit voivat hyötyä lukemalla toisten graduista ja niiden luontiprosessista.

Klikkaamalla työn nimeä voit lukea gradun.

Jenni Leander – Maallikkokäsityksiä seksiaddiktiosta ja normaalin seksuaalisuuden rajoista internetkeskusteluissa

”Muistoni gradun tekemisestä eivät ole täysin tuoreita, sillä palautin graduni keväällä 2016. Seuraavassa erittelen kuitenkin tuntemuksia ja muistoja gradun tekemisestä sekä sen haasteista.

Pro graduni nimeksi tuli Maallikkokäsityksiä seksiaddiktiosta ja normaalin seksuaalisuuden rajoista internetkeskusteluissa. Tutkielmassani tarkastelin käsityksiä seksiaddiktiosta maallikkokeskusteluissa. Kiinnostukseni kohdistui siihen, millä tavoilla maallikot jäsentävät seksiaddiktiota ja mikä on selontekojen suhde erilaisiin tieteen kentillä käytäviin keskusteluihin. Erityisesti huomioni kohdistui seksiaddiktion medikalisoitumiseen. Pohdin tutkimuksessani myös tapoja, joilla maallikot määrittelevät normaalin ja epänormaalin seksuaalisen halun rajoja. Aiheeksi kannattaa valita teema, josta on itse kiinnostunut. Aiheen valintaan ei kuitenkaan kannata käyttää puolta vuotta, sillä oli aihe mikä tahansa siihen tulee kyllästymään ennemmin tai myöhemmin.

Graduseminaarin kävin jo vuonna 2014. Seminaari oli hyvä startti tutkielman tekoon. Seminaarissa löytyi aihe ja rajaus hahmottui. Seminaarin aikana opiskelija saa siis gradun alkuun ja hahmottaa sen eri osia. Kun kurssi loppuu, opiskelija onkin melko yksin tutkielman kanssa. Mielestäni seminaaria edeltävät opinnot eivät valmenna gradun itsenäiseen tekemiseen tarpeeksi. Tästä johtuu gradun tekoon melkein välttämättöminä kuuluvat ahdistukset, jotka lopulta useiden kohdalla johtavat tekemisen välttelyyn ja jopa kesken jättämiseen. Itse tahkosin gradua pari vuotta. Toki olin siinä välissä puoli vuotta oman alan töissä, mutta olisi tutkielman pitänyt valmistua nopeammin. Gradun kanssa jää melko yksin ja loppujen lopuksi on täysin pihalla siitä mitä oli tekemässä ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Sain toki ajoittain korvaamatonta apua ohjaajalta, jolloin pääsin aina hieman selvemmille vesille ajatusteni kanssa. Uskon että gradun teko oli opettavaisempaa ja helpompaa jos siihen olisi selkeämpi ohjaus.

Gradun teossa oli toki myös positiivisia puolia. Näin jälkikäteen miettiessäni opin siitä paljon. Gradu opettaa paljon tieteestä ja tieteenteon luonteesta. Opin myös rajauksen merkityksen tutkimuksen teossa (tämä tuntuu olevan ikuinen haaste monille). Tärkeää gradun teossa on pyrkiä pitämään ajatus kokonaisuudesta ja rajauksesta koko ajan mielessä, muuten sitä eksyy helposti ja tulee tehtyä turhaa työtä. Ja muistakaa myös seuraava: paras gradu on palautettu gradu!”