Yhteistyö

Järjestösuhteet

Sosiologi ei ole yksin. Valtsikalaisena ainejärjestönä meidän ja muiden kaltaistemme kattojärjestönä toimii yleisvaltsikalainen Kannunvalajat, joka järjestää melkein yhtä oivallisia bileitä ja kulttuuri- ja työelämäexcuja kuin Kontaktikin, ja pitää opiskelijan puolia tiedekunnan suuntaan. Me olemme kaikki Kannunvalajia, ja kannunvalanta on osa meitä kaikkia.

Järjestystä ja hierarkioita tunnetusti rakastava sosiologi tuntee lohtua tiedosta, että jotain on vielä Kannunkin yläpuolella, nimittäin rakas Helsingin Yliopiston Ylioppilaskuntamme.

Kontakti on läheisissä väleissä muihin valtsikan ainejärjestöihin. Viime aikoina olemme mm. järjestäneet sitsit yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden kanssa. Tulevaisuudessa tulemme pitämään entistä enemmän yhteyttä tulevan sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman oppiainejärjestöjen kanssa. Lisäksi kontaktilaiset kohtaavat muiden aineiden opiskelijoita lukemattomissa muissa yhteyksissä. Listan muista valtsikalaisista ainejärjestöistä löydät Kannunvalajien sivuilta.

Yhteistyökumppanit

”Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (ennen Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry) on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet työskentelevät eri sektoreilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Tyypillinen koulutustausta on yhteiskuntatieteellinen, humanistinen tai kasvatustieteellinen korkeakoulututkinto. Meitä on jo yli 12 000, ja jäsenmäärä on vahvassa kasvussa.”