Hallitus

Kontaktin hallituksen vuoden 2024 toimijat ja yhteystiedot

Ainejärjestömme toimintaa on paljon ja se on monipuolista. Hallitus järjestää tapahtumia ja aktiviteetteja opiskelijoille ja pitää toisaalta yhteyttä niin muihin opiskelijajärjestöihin kuin tiedekuntaankin. Pitkä ainejärjestöhistoria ja perinteikkäät toimintamallit asettavat hallitukselle odotuksia. Toisaalta hallitus tekee myös toiminnasta itsensä näköistä, koska tärkeää ainejärjestötoiminnassa on asioiden tekeminen itsensä vuoksi.

Kontaktin hallitus kokoustaa noin kerran kuussa, yleensä Kannuklusterin tiloissa Uudella ylioppilastalolla. Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa tarkastetaan edellisen vuoden toiminta sekä valitaan uusi hallitus. Kaikki kokoukset ovat koko jäsenistölle avoimia ja niistä tiedotetaan etukäteen eri viestintäkanavilla.

Tiedekuntaneuvostossa toimii yksi ja laitosneuvostossa kolme sosiologian opiskelijaedustajaa, joiden kanssa toimitaan yhteistyössä. Samoin Westermarck-seuran, eli sosiologian kansallisen tiedeseuran opiskelijajaoksessa toimii kaksi Helsingin yliopiston opiskelijaedustajaa, jotka osallistuvat myös Kontaktin toimintaan. Lisäksi hallitus on saanut ja tulee saamaan valmiuksia ja välineitä järjestötoimintaan erilaisten HYYn ja Kannunvalajien järjestämien koulutusten ja seminaarien muodossa.