Kontaktin pullaperjantai / Kontakti’s Bun Friday

IN ENGLISH BELOW

Ensimmäinen periodi jää taakse, ja on aika aloittaa seuraava notkuvan kahvipöydän ääreltä! Saavu siis Synnäriin Klixille (Unioninkatu 35) perjantaina kello 14 alkaen nauttimaan omenapiirakkaa yhdessä kontaktilaisten seurassa. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita opintosuunnastaan tai opiskeluvuosistaan riippumatta.

Tapahtumassa noudatetaan Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita: https://docs.google.com/document/d/1RD5M5zjcefLyvB0C3BxxyQSbcSUpdkGVYQaci1ajnTs/edit. Älä tee oletuksia toisten identiteetistä tai taustoista, ja kunnioita kaikkien fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Periaatteiden tavoitteena on luoda turvallisempi tila, jossa kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla.

Mikäli koet syrjintää, häirintää tai muita ongelmatilanteita Kontakti ry:n tapahtumissa, voit ottaa yhteyttä anonyymisti Kontaktin häirintä- ja ongelmatilannelomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47019/lomake.html.

Jos sinulla herää kysymyksiä tapahtumaa koskien, voit laittaa viestiä Ainolle osoitteeseen aino.kaapa(at)helsinki.fi

MITÄ? Kontaktin pullaperjantai
MISSÄ? Unionikatu 35:n Synnäri (ovi vahtimestarin kopin oikealla puolella)
MILLOIN? 4.11. kello 14 alkaen
MIKSI? Koska uusi periodi uudet pullakujeet

The first study period is soon behind us, and it’s time to start the next one with a warm cup of coffee and some apple pie with friends (old and new) from Kontakti. Everyone interested is warmly welcome to join us in Synnäri on 4.11. at 2pm, whether you’re a new or older sociology student or still considering your study programme, or simply just enjoy the company of sociology students.

In this event we follow the principles of safer space by Kannunvalajat: https://docs.google.com/document/d/1RD5M5zjcefLyvB0C3BxxyQSbcSUpdkGVYQaci1ajnTs/edit. Don’t make any assumptions about the identity or background of other people and respect everyone’s physical and emotional boundaries. The goal is to have a safe space, where everyone can feel at ease.

If you experience any discrimination, harrasment or any other trouble in Kontakti ry:s events, you can anonymously contact Kontakti ry with the discrimination and problem form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47019/lomake.html.

If you have any questions concerning the event, please contact aino.kaapa(at)helsinki.fi

WHAT? Bun Friday of Kontakti
WHERE? Unioninkatu 35, Synnäri (the door is on the right side of the lodge)
WHEN? on Friday 4.11., 2pm onwards
WHY? New period, old traditions