Sosiologian uusien maisteriopiskelijoiden tapaaminen / Meeting of the new sociology Master’s students

IN ENGLISH BELOW

Sosiologian tieteenala ja Kontakti ry kutsuvat kaikki uudet sosiologian maisteriopiskelijat tutustumistilaisuuteen, jossa esitellään tieteenalaa, ainejärjestöä – ja uusia maisteriopiskelijoita opettajille ja opiskelija-aktiiveille sekä toisilleen. Tilaisuuden jälkeen pientä tarjoilua ja vapaata seurustelua 3. kerroksessa.

Tule nauttimaan sosiologian yhteisön seurasta. Tämä on myös oiva tilaisuus päästä esittämään kysymyksiä tulevista maisteriopinnoista!

Tapahtuma on tarkoitettu ainoastaan sosiologian maisteriopiskelijoille. Niille kandivaiheen opiskelijoille, jotka valitsevat pääaineekseen sosiologian, järjestetään oma orientoiva tapahtumansa opintosuunnan täsmentymisen jälkeen vuonna 2023.

Noudatamme tapahtumassa Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita: https://docs.google.com/…/1RD5M5zjcefLyvB0C3BxxyQSbcSU…/edit .

Jos koet tapahtumassa epäasiallista kohtelua, syrjintää tai muita ongelmatilanteita, voit olla yhteydessä Kontaktin yhdenvertaisuusvastaaviin anonyymilla e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47019/lomake.html tai suoraan sähköpostilla: Iida Ilmola (iida.ilmola(at)helsinki.fi) tai Jonna Castrén (jonna.castren(at)helsinki.fi).

Jos sinulla on kysyttävää tapahtumaan liittyen, voit olla yhteydessä Kontaktin opintovastaaviin Aino Kääpään (aino.kaapa(at)helsinki.fi) tai Aliina Kaarnaan (aliina.kaarna(at)helsinki.fi).

Unioninkatu 35 on esteetön tila.

MITÄ?: Sosiologian uusien maisteriopiskelijoiden tapaaminen
MISSÄ?: Unioninkatu 35, Aud 116
MILLOIN?: tiistaina 13.9. klo. 16 alkaen
MIKSI?: Maisteriopintoihin orientoituminen ja uusien sekä vanhojen kasvojen näkeminen! ❤️

The sociology discipline and Kontakti ry, the sociology student association, invite all new MA students in sociology to a social event, with the purpose of presenting the discipline, the association – and the new MA students both to teachers and student association folks, and each other. The event is followed by small snacks and socializing on the 3rd floor.

Come and enjoy the company of the sociology community. This is also a great opportunity to ask questions about upcoming Master’s studies!

The event is targeted only for master’s students in sociology. The own orienting event for those Bachelor’s students who choose sociology as their main subject in the , will be organized after the field of study is specified in 2023.

In this event we will follow the Safer Space Guidelines of Kannunvalajat: https://docs.google.com/…/1RD5M5zjcefLyvB0C3BxxyQSbcSU…/edit .

If you experience inappropriate treatment, discrimination or other problems at the event, you can contact Kontakti’s equality representatives via the anonymous e-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47019/lomake.html or directly by email: Iida Ilmola (iida.ilmola(at)helsinki.fi) or Jonna Castrén (jonna.castren@helsinki.fi).

If you have any questions about the event, you can contact Kontakti’s student representatives Aino Kääpä (aino.kaapa(at)helsinki.fi) or Aliina Kaarna (aliina.kaarna(at)helsinki.fi).

Unioninkatu 35 is a wheelchair accessible place.

WHAT?: Meeting of the new sociology master’s students
WHERE?: Unioninkatu 35, Aud 116
WHEN?: on Tuesday 13th of September, 4pm o’clock onwards
WHY?: Orientating for the masters studies and meeting old and new friends! ❤️