Vem genomför KSV:s digisprång?

Efter Stora hjulet har Soc&koms tidigare ämnen – journalistik, rättsvetenskap, sociologi, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik och statskunskap med förvaltning – smultit ihop till tre sökmål: kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och sökmålet för socialt arbete och socialpolitik. De nya, mer mångsidiga programmen är bördig jord för digitalisering, och för att koordinera och verkställa alla mångahanda projekt har huset tillsatt en digiarbetsgrupp.

Digiarbetsgruppens ordförande, Anna Henning-Lindblom, är universitetslektor i socialpsykologi, tillika ledare för Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Till gruppen hör vidare en undervisningsassistent – undertecknad – en studeranderepresentant, två representanter från personalen samt två pedagogiska experter. Arbetsgruppen utgör alltså ett mycket mångsidigt team med bred kunskapsbas. Gruppen är större än på många enheter, med dess kapacitet kommer väl till pass med tanke på senaste års förändringar i både undervisning och förvaltning. Det finns mycket nytt att koordinera vetenskapsområdena emellan.