Verktyg, utbildning och stöd

En konsekvent stötesten för digitaliseringen bland lärare är en kronisk tidsbrist som uppstår ur de senaste årens förvaltnings- och examensreformer. Många lärare känner att de har fullt upp med att bolla sin undervisning och forskning, och att digitalisering är något av en extra programpunkt – en som man ofta prioriterar bort.

En viktig del av digitaliseringsarbetet på enheten går alltså ut på att erbjuda lärarna stöd i att ta i bruk nya arbetssätt och förmildra orosmomenten kring vad som händer om de digitala verktygen plötsligt inte fungerar. Framförallt krävs detta för att hjälpa personer som inte redan brinner för allt digitalt och därmed självmant hittar sin väg till OTP:s utbildningar och dylikt.

Digi after lunch-tillfällena har varit ett mycket lyckat sätt att lätt och ledigt informera personalen om möjligheterna, och att visa på allt som händer runt omkring, men de är i sista hand blott en ytskrapning. Det bästa resultaten kommer alltid från att man kan hämta in det digitala i lärarnas vardag och stöda dem i ibruktagandet.

En observation som ofta återkommer i diskussionerna är att digitaliseringsprojekt också borde vara ett pedagogiskt tillfälle för lärarna – man lär sig väldigt lite av att köpa in digitala tjänster utifrån. För att bemöta alla dessa aspekter av digitaliseringen på en gång har Soc&kom börjat fundera på att skapa en digi/peda-universitetslektorsanställning. Personen kunde både erbjuda stöd och utbildning, och samtidigt utveckla enhetens digitala  kapacitet ”från insidan”, på enhetens och personalens egna villkor. När man vet att hjälpen är nära är man alltid modigare att experimentera med nya ting.