Gränsöverskridande projekt

En av de viktigaste fördelarna med digitaliseringen är att man kan använda information flexibelt – man kan uppnå många effekter med samma instrument. En uttalad fördel med att vara ett forskningsuniversitet är att utbildningen ligger nära den dagsaktuella forskningen. Universitets strategi 2017–20 ställer också som mål att engagera de studerande i och göra dem till en del av forskarsamhället – och vilket bättre sätt att göra detta än att få arbeta med verklig, aktuell forskning som en del av studierna?

Att göra kvaliteten av undervisningen synligare utåt fungerar samtidigt som marknadsföring och att studerandena offentligt är en del av processen har en rekryteringsfunktion. I en alltmer digital värld där vetenskapskommunikation är en central del av universitetets uppgift kan gränserna bli otydligare mellan olika aspekter av verksamheten – och det kan vara en bra sak! Portaler som Kuka, bloggar som Antroblogi eller studerandes digitala portfolier är alla exempel på digitala lösningar som uppfyller flera funktioner samtidigt. Digitalisering som bäst är gränsöverskridande, och kopplar ihop saker som tidigare levde helt skilda liv.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *