Välkommen till KSV:s Digisprång-blogg!

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är ett studieprogram på Svenska social- och kommunalhögskolan, i folkmun oftare känd som Soc&kom. På den här bloggen publiceras nyheter om programmets Digisprång-projekt, som bland annat ämnar utveckla nya digitala lärmiljöer och intagningsprocesser. Digisprånget finansieras till stor del av Helsingfors universitet inom ramarna av Digiloikka-projektet.

Mer om Digiloikka-projektet kan du läsa här.

Se också den motsvarande bloggen för vårt systerprogram, Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Sidan uppdateras av Svenska social- och kommunalhögskolans digi-arbetsgrupp.