Digi after lunch

Som många Digiloikka-projekt har märkt är lärarkårens engagemang en viktig faktor i hur väl (eller om) de olika projekten lyckas. I Stora hjulet förenades sex tidigare självständiga ämnen under ett program, och de verktyg och metoder som lärarna tidigare använd kan variera mycket från person till person. För många är det svårt att veta var man ens ska börja, och framförallt att hitta tid för att ta reda på. För att underlätta att komma igång har Soc&koms digiarbetsgrupp tytt sig till ”after lunch”-tillfällen. Dessa är kring 30 minuters kaffetillfällen i personalens kafferum som består av en kort presentation diskussion, och frågor. Ämnen som har behandlats har varit bl.a. mjukvaror för att spela in och streama video och en lyckad podcast-kurs. Tillfällena har uppnått sina mål väl, och har varit populära bland lärarkåren. De har också varit ett utmärkt sätt för digiarbetsgruppen att presentera sig och kommunicera med personalen, och når också dem som inte aktivt söker sig till interna digitaliseringsseminarer, OTP:s utbildningar eller andra digi-tillfällen.