Hankekuvaus

Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa -hanke toteutettiin Helsingin yliopistossa (2019-2020) ja sitä rahoitti Opetushallitus. Hankkeessa tutkimme millaiset rakenteet, toimintamallit ja käytännöt vahvistavat empatiaa ja myötätuntoa päiväkotien moninaisessa ympäristössä. Tarkastelimme miten nämä käytännöt toimivat olennaisena osana päiväkotien toimintakulttuuria ja tunneilmapiiriä. Kasvatuksen avulla empatiaa ja myötätuntoa opitaan kohdistamaan läheisiä ihmisiä laajempiin yhteisöihin (ml. solidaarisuus tuntemattomia kohtaan, ns. laajenevat kehät).

Lähtökohtamme hankkeessa oli tunnistaa ja tutustua jo käytössä oleviin hyviin käytäntöihin ja toimintakulttuureihin ja oppia niistä. Etsimme kutsumenettelyllä hankkeeseen mukaan sellaisia päiväkoteja Helsingistä ja Tampereelta, jotka olivat aktiivisesti kehittäneet käytäntöjä tai toimintamalleja empatian ja myötätunnon vahvistamiseen, sekä moninaisuuden kohtaamiseen (esimerkkejä näistä voit lukea myötätuntokäytäntöjä-valikon alta). Havainnoimme päiväkodeissa myötätunnon esiintymistä arkisissa tilanteissa sekä niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka vahvistavat myötätuntoista toimintakulttuuria, esimerkiksi johtamiskäytäntöjä. hahmotimme myös tekijöitä ja rakenteita, jotka voivat estää myötätuntoisen toiminnan toteutumisen ja sen laajenemisen edelleen. Tuloksista voit lukea lisää esimerkiksi tuoreesta artikkelistamme. Artikkelissa esitellään myös hankkeessamme tuotettu myötätuntokulttureja havainnollistava mallin “Kohti elävää myötätuntokulttuuria”, jonka avulla päiväkodit voivat arvioida ja kehittää myötätuntokulttuureja omissa työyhteisöissään.