Arjen demokratia päiväkoti Poutapilvessä

Mitä tehdään?

Lapsia tuetaan päivittäin tekemään valintoja ohjelman suhteen päivän eri vaiheissa. Esimerkiksi ennen päivän ohjelman aloittamista lapset kerääntyvät patjalle istumaan ja heidän kanssaan valitaan aikuisten valitsemien ehdotusten pohjalta mitä tehdään päivän aikana. Tämä suunnitelma kirjoitetaan esim. taululle ylös. Lapset pystyvät myös itse ehdottamaan haluamaansa toimintaa ja heillä on myös aito mahdollisuus saada kyseinen toiminta päivän ohjelmaan. Täten lähes jokaiselle päivälle varataan liikkumavaraa. Tämä edellyttää sitä, että aikuisen tulee olla valmis luovuttamaan valtaansa lapsille toiminnan sekä päivänkulun suunnittelussa.

Miksi tehdään?

Ajatuksena on demokratiataitojen harjoitteleminen ja osallisuuden vahvistaminen. Lasten saadessa vaikuttaa päivän kulkuun he oppivat ilmaisemaan oman näkökulmansa ja mielipiteensä ryhmässä ja he oppivat huomioimaan myös toisten näkökulmia. Toisen näkökulman huomioiminen ja oman näkökulman artikuloiminen toiselle on olennaista empatian heräämisen näkökulmasta. Samalla kehittyvät myös neuvottelutaidot, kun ryhmän ohjelman suhteen pyritään konsensukseen. Syksyisin lasten päätöksenteko voi olla uudessa ryhmässä vielä hankalaa, mutta kevääseen mennessä lapset osaavat valita lähes vaivattomasti toiminnan sisältöä. Täten päätöksenteossa on huomattavissa merkittävää kehitystä vuoden aikana.