Myötätuntokäytäntöjä

Tällä sivulla annamme esimerkkejä siitä miten myötätunnon ja empatian kehät voivat laajentua eri tilanteista toisiin ja eri toimijoilta toisille päiväkotien vaihtuvissa tilanteissa ja käytänteissä. Tässä nyt esitellyt tapausesimerkit ovat sekä meidän kuvauksiamme tekemistämme päiväkotihavainnoinneista että päiväkotien omia kuvauksia käytännöistä, joita he ovat itse kehittäneet osaksi toimintakulttuuriaan. Mikäli haluatte jakaa meille oman päiväkotinne hyviä käytänteitä arjen toimintatavoista, voitte lähettäkää niiden kuvauksen meille (anna.rainio@helsinki.fi), niin me julkaisemme ne näillä sivuilla.

Laajenevilla kehillä tarkoitamme esimerkiksi sellaisia välittämisen tai huomaamisen tekoja, jotka muuttuessaan osaksi päiväkodin toimintakulttuuria laajenevat esimerkiksi aikuisen ja lapsen kahdenvälisistä tilanteista myös lasten välisiksi tai vaikkapa päiväkodin työntekijöiden ja vanhempien välisiksi välittämisen ja huomaamisen tavoiksi. Voimme kysyä mihin eri toimijoiden huolenpidon piiri ulottuu ja millaisia näkökulmia se pitää sisällään. Ajatus pitää sisällään myös ihmisten ja luonnon sekä muiden elollisten välisen toiminnan erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Tämä laajenevien kehien ajatus voi myös auttaa aikuisia tekemään systemaattisempia havaintoja ryhmässä toteutuvasta myötätuntokulttuurista.