Lasten teatteriesitys päiväkoti Kuminassa

Mitä tehdään?

 Lapset saavat suunnitella ja toteuttaa oman teatteriesityksen, joka esitetään useaan otteeseen vuoden aikana. Aluksi lapset valitsevat mieleisensä kirjan, tarinan tms., jonka pohjalta näytelmää lähdetään suunnittelemaan. Lapset valmistavat ja suunnittelevat tarinan pohjalta rekvisiitan esitykseen. Yksi lapsista toimii ohjaajana, joka ohjeistaa näytelmän kulkua. Aikuinen voi toimia tarinan lukijana ja lapset voivat täten toistaa aikuisen lukemat vuorosanat. Näin myös ujoimmat lapset pääsevät helpommin mukaan ja lapset voivat vaihtaa rooleja esitysten välillä vaivattomasti, kun heidän ei tarvitse muistaa vuorosanoja ulkoa.

 Miksi tehdään?

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa lasten osallisuuden kokemusta heidän saadessa vaikuttaa yhteiseen projektiin ja sen lopputulokseen. Kaikki saavat osallistua näytelmän tekemiseen ja pystyvät esittämään mieleisiään rooleja vaivattomasti aikuisen lukiessa vuorosanat lapsille. Täten osallistuminen on helpompaa myös enemmän tukea tarvitseville lapsille. Yhteisen projektin toteuttaminen edellyttää toisten huomioon ottamista, jotta päästään kaikkia miellyttävään lopputulokseen. Teatteriesitystä tehdessä tulee antaa myös tilaa kaikkien osallistujien näkemyksille ja vähitellen kehittyy myös kyky ymmärtää toisen näkökulmaa ja ottaa se myös huomioon yhteisessä toiminnassa. Aikuisen tehtävä on auttaa lapsia keskittymään toisen puheenvuoroon ja auttaa myös neuvottelemaan miten kaksi hyvinkin erilaista toteutustapaa voidaan yhdistää ja toteuttaa samassa esityksessä.

Miltä näyttää?