Keitä me olemme?

Anna Rainio

Anna Rainio (KT, Dos.) vetää Myötätunnon ja empatian laajenevat kehät -tutkimushanketta yhdessä Lasse Lipposen kanssa. Hän on myös kasvatuspsykologian dosentti ja varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Annan erityisosaaminen kohdistuu lasten toimijuuden tukemiseen, leikkipedagogiikkaan sekä lasten ja aikuisten väliseen sensitiiviseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa.

Linda Nurhonen

Linda Nurhonen (VO, KM)  työskentelee projektisuunnittelijana Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa -hankkeessa. Lindalla on monen vuoden kokemus  varhaiskasvatuksen opettajan työstä, jota hän pystyy hyödyntämään hankkeen tutkimus- ja kehittämistyössä.

 

Emma Kurenlahti

Emma Kurenlahti (KM, VO) on kasvatustieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät -hankkeen jäsen. Väitöstutkimuksessaan hän tarkastelee kasvatusyhteisöissä rakentuvia pahuuden määritelmiä ja sen vastustamisen käytäntöjä ympäristö- ja kestävyyskriisin aikakaudella. Emman erityisosaaminen kohdistuu myötätunnon ja moraalin tarkasteluun kasvatuksen kontekstissa.

 

Lasse Lipponen (KT) on kasvatustieteen professori (varhaiskasvatus). Lassella on tällä hetkellä kolme tutkimus-ja kehittämishanketta johdettavanaan: MyötätuntokulttuurienLasse Lipponen rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa (Suomen Akatemia, 2016 -2020), Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvtuksessa (Opetushallitus, 2019-2020) sekä ‘Pikku-Norssi (varhaiskasvatuksen harjoittelujen kehittäminen, Opetus ja kulttuurimineisteriö, 2019-2020). Lasse on palkittu opettaja (Helsingin Yliopiston Hyvä Opettaja -palkinto), ja suosittu luennoitsija. Hänellä on runsaasti myös erilaisia kansainvälisiä tehtäviä.

 

Lisäksi mukana ovat:  

Annukka Pursi

Annukka Pursi (VO, KT) työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Annukan tutkimus kohdistuu tällä hetkellä aikuisten ja lasten väliseen leikkiin, hoivaan ja päiväkodin aloittamiseen. Annukan erityisosaamista on alle 3-vuotiaiden lasten pedagogiikka.

 

Jaakko Hilppö

Jaakko Hilppö (KT) toimii tällä hetkellä varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina Helsinki yliopistolla, Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Jaakon tutkimus kohdistuu tällä hetkellä lasten myötätuntoisiin projekteihin, niissä tapahtuvaan oppimiseen sekä myötätunnon ilmenemiseen lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Jaakko on äänialaltaan on korkea baritoni ja myös yksi tähtilaiva Potkustartin turvamiehistä. 

 

Antti Rajala

Antti Rajala (FT) toimii tutkijatohtorina Oulun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee Suomen Akatemian projektissa Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa. Rajalan tutkimus kohdistuu erityisesti päiväkodin toimintakulttuurin ja vakiintuneiden toimintatapojen merkitykseen myötätunnon syntymisessä.