Koulutukset

Tarjoamme koulutuspaketteja päiväkodeille pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Korona-viruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi, päiväkodeille suunnatut koulutukset siirtyvät syksylle 2020. Tulemme kuitenkin järjestämään toukokuussa 2020  yhdessä OPH:n kanssa aiheesta ilmaisia webinaareja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

Linkki 18.5.2020 pidetyn webinaariin ” Varhaiskasvatusyhteisön myötätuntokulttuurin johtaminen”  tallenteeseen: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/muutoksen-ja-hyvinvoinnin-johtaminen-poikkeusoloissa-webinaarit

Tulossa 25.5. klo 12-12.45 webinaari ”Myötätunto voimavarana varhaiskasvatuksessa”. https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/myotatunto-voimavarana-varhaiskasvatuksessa-osa-ii-paivakodin-henkilosto-webinaari

MITÄ TULEMME TEKEMÄÄN KANSSANNE? 

Koulutuksessa pohdimme yhdessä, mitä on empatia ja myötätunto ja miksi ne ovat erityisen tärkeitä varhaiskasvatuksessa ja ajassamme.

Koulutuspäivässä 

  • syvennymme uusimpaan tutkimustietoon myötätunnosta ja empatiasta 
  • teemme työyhteisön kesken aktivoivia tehtäviä, jotka tarjoavat työkaluja arjen kohtaamisiin 
  • pohdimme yhdessä, miten rakentaa toimivaa myötätuntokulttuuria

Tarjoamme mahdollisuuden tutkia rauhassa oman työyhteisön jäsenten kesken oman päiväkodin vuorovaikutusta ja erilaisia arjen hetkiä, joissa myötätuntoa osoitetaan, koetaan, ja otetaan vastaan, sekä myös niitä tilanteita, joissa myötätunto on joskus koetuksella.

Koulutus on maksuton ja osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jonka tarkoituksena on lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa. 

MITÄ KOULUTUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN? 

Koulutus sisältää yhden, kaikille yksikön työntekijöille suunnatun yhteisen työskentelypäivän päiväkodissa, sekä mahdollisen infotilaisuuden vanhemmille. Koulutus ja sen ajankohdat suunnitellaan yhdessä päiväkodin kanssa päiväkodin aikatauluihin sopivaksi.

HANKKEEN TAUSTAA

Helsingin yliopistossa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa -hanke, jossa tutkimme millaiset rakenteet, toimintamallit ja käytännöt vahvistavat empatiaa ja myötätuntoa päiväkotien moninaisessa ympäristössä. Tämän lisäksi tarkastelemme miten nämä käytännöt toimivat osana varhaiskasvatuksen arkea olennaisena osana päiväkotien toimintakulttuuria ja tunneilmapiiriä. Kasvatuksen avulla empatiaa ja myötätuntoa opitaan kohdistamaan läheisiä ihmisiä laajempiin yhteisöihin (ml. solidaarisuus tuntemattomia kohtaan, ns. laajenevat kehät).

Ota yhteyttä! 

Helsinki ja Vantaa: 

Emma Kurenlahti, emma.kurenlahti@helsinki.fi, p. 029 4129769 

Tampere: 

Linda Nurhonen, linda.nurhonen@helsinki.fi, p. 050 475 6802

Lisätietoja antaa myös: Anna Rainio, anna.rainio@helsinki.fi, p. 050 3180306