Lux Humana – Veckans bok 34 / 2013 : Självkänsla

LuxSjälvkänsla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Lindwall; Självkänsla : bortom populärpsykologi och enkla sanningar ; (2011)

 

Utgivares beskrivning:

”Självkänsla är centralt för mänsklig utveckling. Begreppet har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i populärvetenskapliga böcker. Innehållet i dessa, oftast baserat enbart på författarens egna erfarenheter, är lättillgängligt, enkelt och därmed attraktivt, men det rimmar illa med de fakta om självkänsla som grundar sig på tusentals forskningsstudier. Inom forskningen betraktas självkänsla som ett mycket komplicerat fenomen. Här finns inte heller några enkla universallösningar.
Boken förmedlar en vetenskapligt grundad aktuell kunskapsöversikt över begreppet självkänsla. Hur självkänsla byggs upp, vilka faktorer som påverkar självkänsla, och vad man kan göra för att främja en sund utveckling av sin egen och andras självkänsla. Ambitionen är att erbjuda ett rikt ”smörgåsbord” av olika perspektiv som förhoppningsvis ger läsaren en ökad förståelse både för sig själv och andra.
Boken vänder sig främst till studenter inom beteendevetenskaperna, men även till lärare och övrig skolpersonal, psykologer, socionomer, vårdpersonal, idrottsledare, polis, personalansvariga samt personer inom friskvårds- och hälsobranschen.”

 

Tillgången i Helka-databas:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2405881

 

Artiklar / Länkar:

Populärpsykologiska teorier om självkänsla har inte stöd i seriös forskning
Lars-Olof Karlsson
Göteborgs Universitets nyhet 17.2.2011
http://www.samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/popularpsykologiska-teorier-om-sjalvkansla-har-inte-stod-i-serios-forskning.cid979093

Att sticka hål på poppsykologiska myter
Magnus Lindwall
Newsmill 10.8.2010
http://www.newsmill.se/node/26583

Höj självkänslan på ett äkta sätt
Kristina Müller
Hälsa 6.7.2011
http://www.hälsa.se/Templates/Pages/Article.aspx?id=20854&epslanguage=sv

Magnus Lindwalls hemsida
Göteborgs Univeristet
http://www.iki.gu.se/om-iki/personal?userId=17765

 

lUX21

 

 

 

 

Lux Humana är en humanistisk boksamling för medicinare och hälsovårds proffs i Campusbibliotek Terkko i Mejlans.

Där kan du möta student Raskolnikov, doktor Glas och Mumintroll. Du kan bekanta dig med Tsehovs, Kafkas eller Kierkegaards tänkande. Du kan orientera dig i medicins filosofi, sociologi eller historia. Cirka 3000 noggrant valda verk väntar på dig i samlingen, 9,0 % av böckerna är svenskspråkiga.

Välkommen att besöka Lux Humana antingen virtuellt (http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/) eller på plats i Terkko (Haartmansgatan 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko