Lux Humana – Viikon kirja 04 / 2013 : Kaksi kulttuuria

 

 

 

 

 

 

 

C. P. Snow: Kaksi kulttuuria

(The Two Cultures, 1959)

(Suom. Kimmo Pietiläinen, 1998)

 

Kustantajan kuvaus:

”Vuonna 1959 C. P. Snow piti maailmanlaajuisen väittelyn synnyttäneen puheen, jossa hän jakoi älymystön kahteen osaan, luonnontieteilijöihin ja ’kirjallisuusintellektuelleihin’.
Snow’n mukaan tästä syntyy kaksi kulttuuria. Luonnontieteestä nouseva teknistieteellinen kulttuuri näkee nykymaailman jokseenkin realistisesti ja sillä on keinot ratkaista maailman suuret ongelmat, kuten poistaa teollistuneen ja teollistumattoman maailman välinen kuilu.
Kirjallisuusintellektuellien kulttuuri on se, mitä yleensä pidetään todellisena kulttuurina, korkeakulttuurina ja ihmisen ajattelun suurimpana saavutuksena. Snow’n mukaan se elää tukevasti menneisyydessä ja estää todellisen kehityksen.
Kaksi kulttuuria eivät ole ajatusten vaihdossa.
Snow esittää, että maailman ongelmien ratkaisu lähtee kahden kulttuurin välisen juovan kaventamisesta.
Tämän neljäkymmentä vuotta sitten ilmestyneen teoksen keskeiset teesit ovat ainakin yhtä vahvat kuin ennen. Niinpä se onkin noussut maailmankirjallisuuden klassikoksi, välttämättömäksi luettavaksi niille, jotka haluavat ymmärtää, mistä maailmassa on kysymys.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1263773

 

Artikkeleita:

Snown klassikko viimeinkin suomeksi
Kalle Michelsen
Tieteessä tapahtuu, 7/1998
http://www.tieteessatapahtuu.fi/987/mich.htm

Kahden kulttuurin kuilussa
Pasi Pyöriä
Yhteiskuntapolitiikka, 2/2000, s. 179-180
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116595

Kaksi kulttuuria ja monitieteinen tutkimus
Martti Mäntylä
In Hiit, 21.11.2009
http://inhiit.blogspot.fi/2009/11/kaksi-kulttuuria-ja-monitieteinen.html

Kaksi kulttuuria – keskustelua humanistien ja luonnontieteilijöiden välisestä juovasta
YLE:n Elävä Arkisto, 1.1.1967
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kaksi_kulttuuria_-_keskustelua_humanistien_ja_luonnontieteilijoiden_valisesta_juovasta_81664.html#media=81662

Kaksi kulttuuria – edelleenkin
Kari Enqvist
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikkeli.dir/twocult.html

Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme?
Ilkka Niiniluoto
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/niiniluoto.htm

Onko kolmas kulttuuri olemassa?
Kari Enqvist
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/enqvist.htm

Kolmas kulttuuri: hedelmällistä tiedemiesten mystiikkaa?
Erik Allardt
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/allardt.htm

Kolmas kulttuuri julkisuusprojektina
Osmo Pekonen
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/pekonen.htm

Tutkimuksen kaksi kulttuuria
Pentti Routio, 3.8.2007
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/053.htm

Tiede ja monen kulttuurin ansa
Veikko Rantala
niin & näin, 1/1999
http://netn.fi/199/netn_199_ranta.html

Eino Kaila B “Kahden kulttuurin” sillanrakentaja
Kari Lagerspetz
Tieteessä tapahtuu, 7/1997
http://filosofia.fi/se/arkiv/text/2721

Kaksi kulttuuria, [kolumni]
Risto Nieminen
Acatiimi, 6/2009
http://www.acatiimi.fi/6_2009/06_09_07.php

“De två kulturerna” : en seglivad metafor
Emma Eldelin
Tvärsnitt, 2/2009
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22009/essadetvakulturernaenseglivadmetafor.4.72e6b52e1211cd0bba8800011737.html

De två kulturerna , [Essän]
Sverker Sörlin
DN, 4.12.2006
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/de-tva-kulturerna

De två kulturerna
Tomas Mansikka
Ikaros, 3/2006
http://www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2006-3/de_tva_kulturerna.pdf

Övervinn ”de två kulturerna” inom vård, utbildning och lärande
Bo Samuelsson
Läkartidningen, vol. 96, no. 41, 1999
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda20098.pdf

The Two Cultures : C P Snow’s epochal essay published online for the first time.
C.P. Snow
New Statesman, 6.10.1956
http://www.newstatesman.com/cultural-capital/2013/01/c-p-snow-two-cultures

The Two Cultures
C. P. Snow
Leonardo, vol. 23, no. 2/3, s. 169-173
http://links.jstor.org/sici?sici=0024-094X%281990%2923%3A2%2F3%3C169%3ATTC%3E2.0.CO%3B2-3

Fifty years on, CP Snow’s ‘Two Cultures’ are united in desperation
Robert Whelan
The Telegraph, 5.5.2009
http://www.telegraph.co.uk/technology/5273453/Fifty-years-on-CP-Snows-Two-Cultures-are-united-in-desperation.html

C.P. Snow’s “Two Cultures” fifty years later: An enduring problem with an elusive solution
Joseph J. Fins, Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no.1, s. 1-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.001

The Two Cultures: An introduction and assessment
Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 5-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.002

Bridging the “Two Cultures” divide in medicine and the academy
David J. Skorton
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 49-52
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.009

Our Two Cultures , [Essay]
Peter Dizikes
The New York Times, 19.3.2009
http://www.nytimes.com/2009/03/22/books/review/Dizikes-t.html?pagewanted=all&_r=0

C. P. Snow’s The Two Cultures: Michael Polanyi’s Response and Context
Struan Jacobs
Bulletin of Science Technology & Society, 2011, vol. 31, no. 3, s. 172-178
http://bst.sagepub.com/content/31/3/172

“The Two Cultures” today
Roger Kinball
The New Criterion, February 1994
http://www.newcriterion.com/articles.cfm/-The-Two-Cultures–today-4882

C. P. Snow’s Fiction of Two Cultures
Peter Stringer
Leonardo, vol. 16, no. 3, s. 172-176, Summer 1983
http://www.jstor.org/stable/1574907

BBC4 discussion on the The Two Cultures led by Melvyn Bragg
BBC4, 2.1.2013
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01phhy5

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

 

 

 

 

Lux Humana – Book of the Week 03 / 2013 : James Miranda Barry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Duncker: James Miranda Barry, (1999)

 

Publisher’s description:

“At the turn of the nineteenth century, ten-year-old James Miranda Barry enrolled as a medical student in Edinburgh, the start of a glorious career as a military surgeon.
Across the Empire, Barry achieved fame not only as a brilliant physician, but also a legendary duellist and a celebrated social figure. But James Miranda Barry was also a woman. Her greatest achievement of all had been to ‘pass’ for a man for more than fifty years. Patricia Duncker’s novel tells Barry’s story for the first time, in a richly inventive and entertaining tale of dark family secrets, adultery, questioned paternity and colonial history. It confirms her rare talent as a writer of profound ideas and immense storytelling power.”

 

Access in Helka-database:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2415327

 

Articles:

Duncker, Patricia : James Miranda Barry , [Literature Annotations]
Jacalyn Duffin
Literature, Arts, and Medicine Database, New York University
http://litmed.med.nyu.edu/Annotation?action=view&annid=12172

The Enigma of James Barry
Mary Hammond
Women: A Cultural Review, vol. 13, no. 1, p. 104-106
http://dx.doi.org/10.1080/09574040252980636

An aesthetics of performativity: Patricia Duncker’s art of simulation in James Miranda
Barry
Christian Gutleben
Études anglaises, 2/2007, vol. 60, p. 212-225
http://www.cairn.info/revue-etudes-anglaises-2007-2-page-212.htm

Obscurity and gender resistance in Patricia Duncker’s James Miranda Barry
Jana Funke
European Journal of English Studies, vol. 16, no. 3, p. 215-226
http://dx.doi.org/10.1080/13825577.2012.735410

A shadow at my shoulder : Novelist Patricia Duncker tells Nicholas Wroe about her secret sharer
Nicholas Wroe
The Guardian, 12.8.2000
http://www.guardian.co.uk/books/2000/aug/12/fiction.nicholaswroe

Patricia Duncker’s Official Website:
http://www.patriciaduncker.com/index.html

James Barry (surgeon) in Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Barry_%28surgeon%29

Inspector General James Barry MD: putting the woman in her place
Brian Hurwitz, Ruth Richardson
BMJ, vol. 298, 4 Feb. 1989, p. 299-305
http://www.bmj.com/highwire/filestream/262194/field_highwire_article_pdf/0/299

Dr. James Barry: military man – or woman?
K. M. Smith
Can Med Assoc J. 1982 April 1; 126(7): p. 854–857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1863077/

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

 

 

 

 

Lux Humana – Viikon kirja 02 / 2013 : Kellokosken prinsessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilkka Raitasuo, Terhi Siltala: Kellokosken prinsessa, (2010)

 

Kustantajan kuvaus:

“Prinsessa kertoo Kellokosken mielisairaalassa lähes koko elämänsä ajan asuneen Anna Lappalaisen elämästä. Vuonna 1896 syntynyt Lappalainen sairastui jo nuorena skitsofreniaan. Pian hänelle kehittyi voimakas ja koko elämän ajan kestänyt harha, jonka mukaan hän oli kuninkaallinen, Prinsessa.
Prinsessa eli harhansa mukaan niin johdonmukaisesti kuin se oli mahdollista. Vaikka häntä hoidettiin lähes kaikilla aikakauden hoitomenetelmillä (muun muassa tartuttamalla häneen malaria), hän ei parantunut, vaan uskoi olevansa kuninkaallinen. Loppujen lopuksi hoitohenkilökuntakin hyväksyi jossain määrin hänen harhansa ja jopa eli siinä mukana.
Prinsessa oli mielisairaudestaan huolimatta eräänlainen voittaja. Hänen annettiin lopulta elää erilaisena, omassa harhassaan. Vuonna 1995 Kellokosken sairaalan puistoon pystytettiin Prinsessan muistomonumentti.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2362530

 

Artikkeleita:

Kupletteja ja sähkösokkeja, köyhyyttä ja kuninkaallisia. Kellokosken Prinsessan traaginen
ja värikäs elämä
Pälvi Rantala
Agricola, 3.3.2011
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=1743

Prinsessa eli palatsissaan täyttä elämää
Merja Minkkinen
Demari, 10.9.2010
http://www.demari.fi/arkisto?id=12146

Ilkka Raitasuo ja Terhi Siltala – Kellokosken prinsessa ; [kirja-arvio]
Eija Komu
Keskisuomalainen, 8.9.2010
http://www.ksml.fi/uutiset/viihde/kirjat/ilkka-raitasuo-ja-terhi-siltala-kellokosken-prinsessa/879731

Prinsessa keksi selviytymiskeinon mielisairaalakierteeseen
YLE, Aamu-TV, 16.8.2010
http://yle.fi/uutiset/prinsessa_keksi_selviytymiskeinon_mielisairaalakierteeseen/5615189

Johtolankoja hulluuteen – ilmiön kulttuurisen konstruoinnin tarkastelua
Anna Kinnunen
Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, Perinteentutkimus, Tammikuu 2012
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120082/urn_nbn_fi_uef-20120082.pdf

Kirjan pohjalta tehdyn elokuvan kotisivut:
http://www.prinsessakampanja.com/

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

 

 

Lux Humana – Viikon kirja 01 / 2013 : Alkulukujen yksinäisyys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Giordano: Alkulukujen yksinäisyys

(La solitudine dei numeri primi, 2008)

(Suom. Helinä Kangas, 2010)

 

Kustantajan kuvaus:

“Voiko rakastaessaan olla koskaan täysin ehjä?
Alkuluku voidaan jakaa vain itsellään ja ykkösellä. Muulloin tulos on repaleinen, siinä on häiritseviä pilkkuja ja ylimääräisiä elementtejä.
Alicen ja Mattian on niin ikään vaikeaa löytää ketään jakamaan itseään. Alice kantaa hiihtoturman arpia sielussaan, Mattia on aiheuttanut vaikeasti vammaisen sisarensa katoamisen. Kahdesta rikkoutuneesta tulee erottamattomat, mutta yhtä heistä ei saa.
Toinen imee ilmaa ulkopuolelta, toinen yhteisestä umpiosta. Aikuisuus vie Mattian toiselle mantereelle ja Alicen naimisiin. Mitä he jäävät vaille, kun he jäivät vaille toisiaan?
Alkulukujen yksinäisyys tarkastelee hienovaraisesti yksinäisyyden, riippuvuuden ja toiseuden välistä ristiriitaa. Vaikka Giordanon hahmoista tuntuu kuin he eivät saisi happea, hänen tekstinsä hengittää kevyesti ja kuulaana.
Paolo Giordano (s. 1982) on italialainen teoreettisen fysiikan tohtori. Hänen esikoisteoksensa Alkulukujen yksinäisyys oli Italian myydyin romaani vuonna 2008.
Monitasoisuudellaan laajoja lukijaryhmiä kiehtonut teos sai arvostetun Premio Strega -palkinnon ja se on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2207077

 

Artikkeleita:

Kirjailijan valinta
Putte Wilhelmsson
Parnasso, 8.6.2010
http://www.parnasso.fi/kritiikit/2010-06/kirjailijan-valinta/

Parittomat numerot eivät lohduta
Jaana Kantola
HS, 17.2.2010
http://www.hs.fi/arviot/Kirja/Parittomat+numerot+eiv%C3%A4t+lohduta/a1353067586416

Inhottavat jäävät yksin
Tiina Raevaara
Kiiltomato, 24.2.2010
http://www.kiiltomato.net/paolo-giordano-alkulukujen-yksinaisyys/

Alkulukujen yksinäisyys ; [kirja-arvostelu]
Mika Koskenoja
Arkhimedes 4/2010, s. 30-31
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1487440

Paolo Giordano: Alkulukujen yksinäisyys ; [kirja-arvostelu]
Ina Ruokolainen
Savon Sanomat, 3.3.2010
http://www.savonsanomat.fi/viihde/kirjat/paolo-giordano-alkulukujen-yksinaisyys/1047589

Kärlek med förhinder. Giordanos prisbelönta debut håller inte hela vägen.
Ola Larsmo
Dagens Nyheter, 24.9.2009
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/paolo-giordano-primtalens-ensamhet

Efter ironin kommer allvaret
Matilde Sköld
Uppsala Nya Tidning, 9.9.2009
http://www.unt.se/inc/print/efter-ironin-kommer-allvaret-129055-default.aspx

Dans för   två själar
Maria Store
Södermanlands Nyheter, 11.12.2009
http://www.sn.se/kulturnoje/2.736/1.570899

Fysikern som blev bästsäljare
Lina Kalmteg
Svenska Dagbladet, 1.10.2009
http://www.svd.se/kultur/fysikern-som-blev-bastsaljare_3589227.svd

Repeat patterns
Tobias Jones
The Guardian, 27.6.2009
http://www.guardian.co.uk/books/2009/jun/27/solitude-prime-numbers-paolo-giordano

Scarred Bodies, Entwined Souls
Richard Eder
The New York Times, 11.3.2010
http://www.nytimes.com/2010/03/12/books/12eder.html?_r=0

Counting on Each Other
Liesl Schillinger
The New York Times, 9.4.2010
http://www.nytimes.com/2010/04/11/books/review/Schillinger-t.html

The Solitude of Prime Numbers, By Paulo Giordano ; [Book Review]
Emilia Ippolito
The Independent, 17.7.2009
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/the-solitude-of-prime-numbers-by-paulo-giordano-1749452.html

Carolyn See reviews Paolo Giordano’s ‘The Solitude of Prime Numbers’
Carolyn See
The Washington Post, 23.4.2010
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/22/AR2010042205458.html

The Solitude of Prime Numbers ; [Book Review]
Joel Spencer
Notices of the AMS, vol. 57, no. 8, s. 980-981, September 2010
http://www.ams.org/notices/201008/rtx100800980p.pdf

Bridging the ‘two cultures’ – Premio Strega winning novelist Paolo Giordano in interview
Andrew Lawless
Three Monkeys Online, 1.6.2009
http://www.threemonkeysonline.com/bridging-the-two-cultures-premio-strega-winning-novelist-paolo-giordano-in-interview/

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko