13. luukku – Lux Humanan joulukalenteri

drakarna

Kjell Westö (1996): Drakarna över Helsingfors
Leijat Helsingin yllä  (suomennos: Arja Tuomari)

En bok om familjen Bexar från krigstiden fram till 1990-talet. Tidens trender och händelser ses genom den yngste sonens ögon. Helsingfors och dess invånare lever på bokens sidor.
Takakansiteksti: ”Kjell Westö käsittelee rohkeasti meidän aikaamme, hulluja vuosia ja niitä seurannutta romahdusta. Hänen ihmisensä ovat yhtä tosia ja tuntevia kuin sinä.”
En bra roman. En tidigare Westö, med hög igenkänningsfaktor för dem som är födda på 1960-talet – och kanske retrocharm för deras barn?

lUX21

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Meilahden kampuskirjasto Terkossa.
Yli 4000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Lux Humana – Veckans bok 19 / 2012 : Lugna favoriter

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Westö: Lugna favoriter – berättelser i urval 1989-2004 , (2004)

 

Utgivares beskrivning:

“Lugna Favoriter innehåller sju av de elva berättelserna från Kjell Westös tidiga novellsamlingar Utslag och Fallet Bruus. Moster Elsie, den elaka Melba, rocksångaren Stettin, alla finns med. Dessutom ingår Ackermans berättelse och de nyskrivna novellerna Domaren, Lugna Favoriter och 1968. “Egentligen har du ingen chans att kolla om den här storyn är sann. Egentligen kan du inte kolla nånting alls ser du, och det tycker jag är ganska cool”, säger tonåringen Jake i Lugna Favoriter.
I det nya urvalet lägger man märke till att skildringen av barns och ungdomars utsatthet utgjort en röd tråd ända sedan Westös novelldebut för 15 år sedan. Han gör det obestridbart skickligt – och på ett språk som i sin helsingforiska replikföring känns exakt och närvarande.
Ur författarens förord:
“Alla genrer har sina regler och ideal, och novellen är inget undantag. Men idealen växlar, Tjechovs gevär ersätts av Hemingways knapphet som ersätts av ett lyhört inregistrerande av omärkliga skiftningar på vardagens skenbart händelselösa yta. Vissa saker brukar dock efterlysas oavsett tidsandan, och det är konsekvens i författartonfallet och något slags kommensurabilitet mellan de enskilda novellerna i en volym.
Jag är inte säker på om jag kan erbjuda något av ovanstående. Den kortaste berättelsen i det här urvalet är några sidor lång, den längsta går på nästan hundra. Litteraturvärlden är full av oskrivna regler, och jag har aldrig varit bra på dem. Litteraturvärlden är också full av benämningar, men jag har aldrig funnit benämningar särskilt intressanta. Långnovell eller kortroman, historiett eller epos; jag är bara intresserad av en sak, berättelsen.”

 

Tillgången i Helka-databas:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1875363

 

På finska / Suomeksi:

Rennot suosikit – kertomuksia 1989-2004,

(suom. Jaana Koistinen & Katriina Savolainen, 2004)

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1877166

 

 

Artiklar:

Vemodiga samtidsröster
Elisabeth Nordgren
Kiiltomato, 4.3.2005
http://www.kiiltomato.net/kjell-westo-lugna-favoriter-berattelser-i-urval-1989-2004/

Noveller somanteckningar för minnet
Heidi von Born
SvD, 10.1.2005
http://www.svd.se/kultur/litteratur/noveller-somanteckningar-for-minnet_30202.svd

Westö sonderar klassdjupet
Kristian Lundberg
Helsingborgs Dagblad, 12.1.2005
http://mobil.hd.se/kultur/boken/2005/01/12/westoe-sonderar-klassdjupet/

Kjell Westö : Triviaali sankari , [haastattelu]
Miira Lähteenmäki
City-lehti, 19/2000
http://www.city.fi/artikkeli/Kjell+West%F6/156/

Kjell Westö haastattelussa Prosak-klubilla
19.1.2010
http://www.kirjastokaista.fi/2010/04/01/kjell_westo_haastattelussa_prosak-klubilla/

Kjell Westö lukee otteita teoksistaan Prosak-Proosaklubilla
19.1.2010
http://www.kirjastokaista.fi/2010/04/07/kjell_westo_lukee_otteita_teoksistaan/

Från Alexandersgatan till arbetarstadsdelarna : gator och stadsdelar i Kjell Westös roman Där vi en gång gått
Milla Seppälä
Avhandling pro gradu, Mars 2008
Tammerfors universitet, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Nordiska språk
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02455.pdf

Notes from the Suburb : the Image of Helsinki in the works by Kjell Westö
Alessandro Bassini
PhD Thesis
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia
http://eprints-phd.biblio.unitn.it/692/1/Notes_from_the_Suburb.pdf

 

Böcker av Kjell Westö i Lux Humana -samlingen:

Drakarna över Helsingfors, (1996)

Vådan av att vara Skrake, (2000)

Där vi en gång gått, (2006)

Gå inte ensam ut i natten, (2009)

Leijat Helsingin yllä, (suom. 1996)

Isän nimeen, (suom. 2000)

Lang, (suom. 2002)

Missä kuljimme kerran, (suom. 2006)

Älä käy yöhön yksin, (suom. 2009)

 

 

 

 

 

 

Lux Humana är en humanistisk boksamling för medicinare och hälsovårds proffs i Campusbibliotek Terkko i Mejlans.

Där kan du möta student Raskolnikov, doktor Glas och Mumintroll. Du kan bekanta dig med Tsehovs, Kafkas eller Kierkegaards tänkande. Du kan orientera dig i medicins filosofi, sociologi eller historia. Cirka 3000 noggrant valda verk väntar på dig i samlingen, 9,0 % av böckerna är svenskspråkiga.

Välkommen att besöka Lux Humana antingen virtuellt (http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/ ) eller på plats i Terkko (Haartmansgatan 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko