Tieto ei asu enää kirjastossa

Kasvokuva Antti KTiede + suuryritykset = pahuuden akseli. Vaiko onko? Kysyy Master Class -osallistuja Antti Kähkönen.

Maailma muuttuu, ja niin muuttuvat myös tuhatvuotisen yliopistoinstituution tehtävät. Haluan nyt avata yhden näkökulman yliopistojen tehtäviin muuttuvassa maailmassa. Tämä lyhyt välähdys on syytä aloittaa yhteiskunnan perustasta eli laista.

What does the law say?

Yliopistolain 2 §:n mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä [yhdessä ylioppilaskuntien kanssa] kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Huomatkaamme erityisesti viimeinen virke: siis toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja edistää toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 Muutosta muutoksen vuoksi?

Teknologinen kehitys ja globalisaatio myllertävät rakenteita ja kansainvälisiä suhteita, ja suuret ajattelijat hokevat puheissaan, että muutoksesta on tullut ainoa asia, joka on pysyvää. Tulevaisuudessa ainoastaan tarpeeksi ketterät instituutiot voivat selvitä lisääntyvässä tiedon tulvassa ja tiedon, tekniikan ja sääntelyn muutostahdin nopeutuessa. Ennen samaa lakia sovellettiin jopa satoja vuosia pienin muutoksin, kun taas nykyään niin kansallisen kuin kansainvälisenkin normitulvan myötä sääntely muuttuu jopa muutamien vuosien välein. Sama pätee teknisiin ratkaisuihin. Valtio ja yliopistot edustavat monille pysyvyyttä ja pysähtyneisyyttä, ja vaikka valtioiden aika yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana ei olekaan ohi, tulee kiinnostavia ratkaisuja ongelmiin lisääntyvässä määrin toiselta ja kolmannelta sektorilta, eli esimerkiksi voittoa tavoittelevilta yrityksiltä ja kansalaisjärjestöiltä.

Mitä on siis tehtävä?

Tiedeyhteisön – siis laajasti ymmärrettynä yliopistojen, ylioppilaskuntien, tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja akateemisesti koulutettujen – on siksi nykyistä tiiviimmin verkostoiduttava yksityisten toimijoiden kanssa. Niin Suomessa kuin globaalisti. Suomessa erityisesti Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Hanken ovat näkyvästi tiivistäneet yhteistyötään yritysten kanssa. Helsingin yliopistokin on lähtenyt mukaan ja yhtenä esimerkkinä toiminnasta on LähiTapiolan kanssa jo toista kertaa toteutettava Hyvä Yhteiskunta Master Class -ohjelma, jossa etsitään ratkaisuja hyvinvointiyhteiskunnan kohtaamiin ongelmin.

Tieto muodostuu yhä ketterämmin

Olennainen tieto ei enää asu kirjastoissa, vaan se saattaa muodostua uudella tavalla ketterien toimijoiden välisissä rajapinnoissa. Yliopistojen on mentävä ulos maailmaan ja etsittävä näitä rajapintoja ja tultava osaksi niitä. Monet pelkäävät, ehkä aiheellisesti, kaupallistumista tai tieteen tason ja autonomian kärsimistä, jos yliopistot liiaksi menevät yhteiskunnan ehdoilla. Nämä asiat on pidettävä mielessä, mutta harkitusti toteutettuna yliopistojen ja ympäröivän yhteiskunnan välinen verkottuminen ja yhteen kietoutuminen on nähdäkseni jo nyt menestyksekkään tieteellisen toiminnan elinehto. Jotta voimme toteuttaa yliopistolain 2 §:n viitoittamaa tarkoitusta, on meidän suunnattava yliopistomaailman ulkopuolelle ja haettava ennakkoluulottomasti uusia kumppanuuksia. Silloin tiedeyhteisö voi myös tulevaisuudessa osallistua hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen väkevänä voimana. Rohkeasti maailmalle ja yhteiskuntaan siis, yliopistot!

Antti Kähkönen on sekä oikeustieteen että kauppatieteen ylioppilas, joka työskentelee Hankenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä.

Haasteet ovat selvillä

kysymyslammi

Nyt alkaa puurtaminen! Master Classin osallistujat ovat muotoilleet kuusi hyvinvointiin liittyvää haastetta. Kuusi tiimiä lähtee kukin ratkomaan yhtä näistä kysymyksistä:

1. Miten periferioiden palvelut järjestetään kun palvelut muuttavat kasvukeskuksiin? Kuinka suuret erot palveluissa alueiden välillä ovat hyväksyttäviä?

2. Miten saadaan lyhennettyä työttömyysjaksoja (esimerkiksi luomalla positiivisia siirtymäriittejä työllistymiseen)?

3. Millaista palveluiden tasoa uusia riskejä kohtaavat työttömät tarvitsevat?

4. Miten verkottua niin, ettei ihminen putoa missään vaiheessa turvaverkkojen välistä?

5. Miten julkinen ja kolmas sektori yhteistyössä luovat eri sukupolvien kohtaamisen tilan (joka edistää elämänhallintaa)?

6. Edistäisikö taloudellisen päätöksentekovastuun antaminen ja ns. ”kansalaistilipalvelun” käyttöönotto yksilön vastuunkantoa?

Visaisia kysymyksiä, eikö? Seuraamme ideoiden kehittelyä tiiviisti. Tästä se lähtee!

Hyvinvointivaltiosta kameleontti ja muita seminaari-ideoita

Yhteiskunnan kova ydin -seminaarin 7. huhtikuuta aloitti Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa sosiliaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Puhujien esitykset löytyvät nimiä napauttamalla.

Hiilamoa kommentoi ensin kansanedustaja Osmo Soininvaara, sitten Nuorten palvelujen koordinaattori Olli Alanen Vamos-hankkeesta Helsingin Diakonissalaitokselta ja lopuksi vielä tutkija Elina Aaltio.

Iltapäivän toinen pääpuhuja oli Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Häntä kommentoivat Sitran avustaja asiantuntija ja Master Class 2013 -alumni Kalle Nieminen sekä LähiTapiolan johtaja Veli-Matti Qvintus.

Niemisen vinkkaama napakka video kokeilukulttuurista löytyy täältä.