Kroonisen myeloisen leukemian kantasolujen määrä diagnoosivaiheessa kertoo potilaan ennusteen

Uudet biologisen lääkkeet ovat mullistaneet kroonisen myeloisen leukemian ennusteen. Nämä ns. tyrosiinikinaasin estäjät ovat tehneet taudista kroonisen vähän samaan tapaan kuin verenpainelääkkeet. Ne eivät paranna tautia, mutta potilas pysyy hyvässä kunnossa ja elää pitkään. Kantona kaskessa ovat leukemian kantasolut, jotka käyttäytyvät samoin kuin muutkin syöpäkantasolut. Ne reagoivat huonosti hoitoon, ja lopulta johtavat taudin uusiutumiseen, blastikriisiin ja potilaan kuolemaan. Näille korkean riskin potilaille ovat tyypillistä kookas perna ja huono vaste hoidolle mitattuna Philadelphia-kromosomin transkriptien häviämisenä ensimmäisen hoitojakson aikana. Satu Mustjoen ryhmä on aiemmin todennut, että leukemiasolujen tietty immunofenotyyppi CD34+/CD28- korreloi sekä huonoon hoitoresponssiin että toksisiin reaktioihin tyrosiinikinaasihoidon aikana. Mielenkiintoista on että CD34+/CD28- soluja pidetään leukemian kantasoluina. Juuri niillä on paha taipumus aiheuttaa relapseja. Jos näille potilaille annettaisiin normaalia intensiivisempää hoitoa, taudin uusiutumisen voisi ehkä estää. Nyt julkaistu tutkimus on osa laajaa ENEST1-tutkimusta. Siinä kysyttiin, korreloiko potilaan diagnoosivaiheessa leukemian kantasolujen määrä ennusteeseen. Tulos oli kyllä. Runsas määrä näitä soluja korreloi sekä ennusteeseen että moniin tunnettuihin huonon ennusteen muuttujiin kuten blastien määrä veressä, pernan koko, hematologinen Sokal pisteytys ja hemoglobiinin taso. Tulos varmistettiin kahdella toisistaan riippumattomalla menetelmällä.
Tässäkin taudissa syöpäkantasoluteoria näyttää selittävän uusiutumisen ja kuoleman riskin. Jos kantasoluja ei ole tai niitä on vähän, hoito tepsii ja potilas voi hyvin. Jos niitä on runsaasti, tauti uusii ja johtaa kuolemaan. Kliiniseksi ongelmaksi jää, miten näitä potilaita pitäisi hoitaa? Tähän ei vielä ole hyvää vastausta, mutta ainakin tiedetään kuka on vihollinen.

Noortje Thielen, Johan Richter, Matthias Baldauf, Gisela Barbany, Thoas Fioretos, Francis Giles, Bjørn-Tore Gjertsen, Andreas Hochhaus, Gerrit Jan Schuurhuis, Sieghart Sopper, Leif Stenke, Sarah Thunberg, Dominik Wolf, Gert Ossenkoppele, Kimmo Porkka, Jeroen Janssen, and Satu Mustjoki. Leukemic stem cell quantification in newly diagnosed chronic myeloid leukemia patients predicts response to nilotinib therapy Clinical Cancer Research, 2016 DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-15-2791