Lapsena leukemiaa sairastaneita miehiä seksi kyllä kiinnostaa, mutta sujuu muita huonommin

Hedelmättömyys, huono sperman laatu ja gonadien vajaatoiminta ovat tunnettuja leukemiahoitojen komplikaatioita. Sen sijaan lapsena leukemian sairastaneiden miesten seksuaalista käyttäytymistä ei ole tutkittu. Asiaan tarttui Kirsi Jahnukaisen tutkimusryhmä. He tutkivat 52 leukemiasta parantunutta nuorta miestä, joiden leukemiadiagnoosista oli enemmän kuin 10 vuotta. Tutkittavat täyttivät Sexual Functioning-lomakkeen. Heistä kerättiin tiedot sosiodemografisesta asemasta, leukemiahoidoista, kivesten koosta ja spermamäärästä. Lisäksi kysyttiin masennusoireista ja fyysisestä kunnosta.

Jokaisella leukemiasta parantuneella oli seksiongelmia selvästi kontrolleja enemmän. Sen sijaan seksuaalisia fantasioita ja autoerektioita oli yhtä usein kuin kontrolleilla, mutta yhdyntöjä oli muita vähemmän. Subjektiivinen tunne orgasmista oli vaisu ja yleisesti ottaen he olivat normaalia tyytymättömämpiä seksielämäänsä. Siihen tyytymättömimpiä olivat depressiiviset ja ne joilla ei ollut parisuhdetta. Myös kivesten pieni koko ennusti seksiongelmia jossain määrin. Vanhimmilla hengissäsäilyneillä ongelmat pahenivat ja vaikuttaa siltä leukemian sairastaneilla seksuaalisuus hiipuu muita nopeammin.

Mielenkiintoista että vasta tämä artikkeli osoittaa, että seksiongelmat ovat tärkeä osa lasten leukemiahoitojen pitkäaikaisia komplikaatioita. Seksiterapia voisi tehdä näistäkin miehistä onnellisempia.

Haavisto A, Henriksson M, Heikkinen R, Puukko-Viertomies LR, Jahnukainen K.
Sexual function in male long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia.
Cancer. 2016 May 12. doi: 10.1002/cncr.29989.