Museoalan opiskelija, et ole yksin työelämässä

Museoalalla on eletty haastavia aikoja koronan mainingeissa, ja epävarmuudesta ovat kärsineet niin ammattilaiset kuin opiskelijat. Ammattijärjestön merkitys on korostunut haastavana aikana, kirjoittaa Museoalan ammattiliiton järjestökoordinaattori Heta Hedman.

Museoalan ammattilaiset ovat eläneet reilun vuoden päivät jatkuvassa epävarmuudessa: museoita on suljettu ja avattu epidemiatilanteesta riippuen lyhyelläkin varoitusajalla, ja oman työn jatkuvuutta on monelle ollut mahdotonta ennustaa. Ensimmäisen museoiden sulun aikaan keväällä ja kesällä 2020 toteutimme Museoalan ammattiliitossa alan ammattilaisille kyselyn, jonka vastaukset puhuvat puolestaan: kesäkuun alussa 2020 työttömiä jäseniämme oli 50 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan.

Museoiden sulut ovat toistuneet ja jatkuneet näihin päiviin saakka, joten henkilöstön lomautukset ja työn keskeytykset ovat valitettavasti edelleenkin toimineet tapana karsia lipputuloja menettäneiden museoiden kuluja. Tämä siitäkin huolimatta, että merkittävä osa museotyöstä tehdään yleisölle näkymättömissä.

Museoalan opiskelijat hankalassa asemassa

Työelämässä olevien lisäksi myös alamme opiskelijat ovat kärsineet koronasta. Olemme nostaneet esille, että museoalan harjoittelupaikkoja on ollut korona-aikoina selvästi aiempaa vähemmän tarjolla ja harjoittelutehtävien kirjo on osittain kaventunut. Positiivista on toki se, että osa museoista on tilanteesta huolimatta tarjonnut mietittyjä ja mielekkäitä harjoittelukokonaisuuksia.

Akavan Erityisalojen viimeaikaisen opiskelijakyselyn mukaan reilusti yli puolet vastaajista pelkäsi oman jaksamisensa puolesta ja samoin yli puolet koki, että koronakriisi on syönyt pohjaa heidän tulevaisuudeltaan. Huomionarvoista on, että iso osa vastaajista oli humanististen ja kulttuurialojen opiskelijoita, eli myös tulevia museoalan ammattilaisia.

Harjoitteluiden puute on erityisen hankalaa museoalalla, jossa käytännön taitojen opettelu harjoittelun muodossa on usein ehto alan työpaikan löytymiselle. Ei siis ole ihme, että opiskelijat kantavat huolta omasta työllistymisestään.

Työelämässä ei tarvitse jäädä yksin

Opiskelijana tai vastavalmistuneena voi olla vaikea hahmottaa omia oikeuksiaan työelämässä, eikä erilaisten työehtosopimusjärjestelmien tai työlainsäädännön koukeroita ole maallikkona helppoa ymmärtää. Puhumattakaan poikkeusolojen aikaan, kun esimerkiksi lomautusten ja työttömyysturvan säännöksiä on muutettu useampaan otteeseen.

Työelämässä ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Ammattijärjestöt tarjoavat monenlaisia palveluita niin opiskelijan kuin pidempään työelämässä olleen tueksi. Oletko tutustunut ammattiliittojen keskusjärjestöjen yhteiseen Kesäduunari-infoon, joka auttaa kesätyöntekijöitä maksutta, myös WhatsAppin välityksellä?

Tiesitkö myös, että oman alan ammattijärjestöön voit liittyä jo opiskelijana? Monet ammattijärjestöt tarjoavat opiskelijoille ilmaisen tai alennetun jäsenyysmaksun. Ammattijärjestöstä saat tukea kun esimerkiksi haluat tarkistuttaa työsopimuksesi, pohdit sopivaa palkkatoivetta tai mietit mitkä ovat oikeutesi jos sovittu työsuhde perutaan koronan varjolla.

Kohti yhä reilumpaa työelämää

Ammattijärjestöillä on henkilökohtaisen tuen lisäksi merkittävä rooli työelämän asiantuntijoina ja vaikuttajina. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattijärjestö seuraa alansa ajankohtaisia asioita, vaikuttaa alan kehitykseen sekä tuottaa tietoa alasta.

Koronapandemiasta toipuessa ammattijärjestöt toimivat merkittävässä roolissa reilun siirtymän ja uusien toimintatapojen rakentajina.

Nyt kun museot alkavat hiljalleen avautua, me Museoalan ammattiliitossa olemme keskittyneet edistämään alan ja ammattilaisten toimintaedellytyksiä jatkossakin. Haluamme parantaa museo-oppaiden työmarkkinatilannetta (jonka haasteet ovat pandemian aikana nousseet jälleen esiin), kehittää muun muassa kyselyjen avulla museoalan harjoitteluita sekä turvata museoalan rahoitus jatkossakin.

Haastavina aikoina ammattijärjestön merkitys korostuu entisestään. Museoalan opiskelija, älä jää yksin työelämässä vaan tule mukaan alasi yhteisöön!

***********

Heta Hedman
Järjestökoordinaattori
Museoalan ammattiliitto MAL

Museoalalle suuntaava opiskelija, tutustu alasi ammattijärjestöön www.museoalanammattiliitto.fi. Ota myös somekanavamme @museoalan seurantaan, niin pysyt kärryillä ajankohtaisista asioista!

Nefan helmikuu

NEFA-järjestön helmikuu alkaa muutamalla yhteisellä menolla

English version below

Mythoksen ja NEFA:n Kallion ekskursio 2.0

Olisi taas aika jatkaa Mythoksen ja NEFA:n baarikierrosta siitä mihin viimeksi jäätiin. Mikäpäs sen parempi tapa tuoda hieman valoa tuohon pimeään vuodenaikaan, joka lyhyitä kesiämme joka puolelta piirittää. Edellisellä kerralla onnistuimme hienosti tutustumaan peräti kuuteen erilaiseen kulttuurikohteeseen välillä Kaisaniemi – Sörnäinen. Tämänkertaisen ekskursion tarkoitus olisi jatkaa Sörnäisistä eteenpäin pitkin Helsinginkatua ja Vaasankatua, sivukaduilla poiketen. Matkalla vierailemme kulttuuritapahtumia tarjoavissa -, ja kohtuuhintaisissa kansankulttuuria ylläpitävissä, ravitsemusliikkeissä. Tule siis tutustumaan mielenkiintoisiin public houseihin Sörkän laitakaduille turvallisessa porukassa.

Missä: Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37
Milloin: Perjantaina 7. klo 15.00-23.30

Viime kerrasta viisastuneena lähdemme matkaan jo kello 16 Thirsty Scholarista, jotta ehdimme kiertämään enemmän ennen myöhäisillan ruuhkia. Mukaan voi toki tulla myös matkan varrelta, mutta jotta matka sujuisi joutuisasti, emme tällä kertaa jää odottamaan mukaan liittyviä jokaisessa kohteessa (tämä havaittiin huonoksi ideaksi viime kerralla). Sen sijaan olemme päättäneet pitää kiinni muutamasta matkakohteesta ja niihin saapumisen ajoista. Tällöin retkikuntaan liittyminen on vaivattominta. Nämä kohteet ovat Lepakkomies kello 18 ja Tenkka kello 21. Pyrimme myös päivittämään tapahtuman sivuilla missä mennään milloinkin.

Sitoudumme tapahtuman järjestäjinä turvallisen tilan periaatteisiin. Häirintäyhdyshenkilöinä ja tasa-arvovastaavina toimivat Karoliina Edlund (karoliina.edlund@helsinki.fi) ja Siiri Virta (siiri.virta@helsinki.fi).

Ensimmäisenä ovat perinteiset NEFA-kahvit!
Tarjolla on perinteisesti kahvia, kaurajuomaa ja erilaista pientä purtavaa. Laktoositonta ja vegaanista sekä hyvää folkloristista ja kansatiedeseuraa!

Missä: Topelia Unioninkatu 38, C-rapun toisen kerroksen kahvihuoneessa
Milloin: Maanantai 10.02 klo 13-16

Jos tarvitset esteetöntä reittiä kahvihuoneelle, ota yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen nefa-hallitus@helsinki.fi.

Tapahtumassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita.

Ilmainen museovierailu
Mikä: Kansallismuseon Maailma, jota ei ollut näyttely. Folkloristiikka ja kansatiede eivät rajoitu vain suomalaiseen kulttuuriin, vaan myöskin muinaiseen mesoamerikkalaiseen kulttuuriin. Kannattaa tutustua hyvässä seurassa!

Ainutlaatuisessa näyttelyssä 200 esineen joukossa on sapoteekkien uurnia, asteekkien veistoksia, mayojen keramiikkaa, Perun Nazca-alueen maljakoita ja tekstiilejä sekä Andien Moche-kulttuurin kultaisia esineitä.

Missä: Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki. Tavataan sisäänkäytirappusten edessä
Milloin Perjantai 14.02 klo 16-18

Sitoudumme tapahtuman järjestäjinä turvallisen tilan periaatteisiin. Häirintäyhdyshenkilönä ja tasa-arvovastaavana toimii Karoliina Edlund (karoliina.edlund@helsinki.fi).

Esteetön tila:
Pyörätuoli Liikkumisesteetön sisäänkäynti on Mannerheimintien katutasossa pääportaikon alla (ovi A2). Sisäänkäynnin ulko-oven vieressä on sisäpuhelin, jolla saa yhteyden vartijaan, joka tulee tarvittaessa avaamaan oven.

Sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsee liikkumisesteisten wc ja samasta tasosta pääsee yleisöhissillä museorakennuksen kaikkiin kerroksiin.

Museossa voi lainata pyörätuolin sekä rollaattoreita museokierrosta varten. Auditorion takaosassa on paikkoja pyörätuoleille.

Opaskoira Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita.

Hissi rakennuksen eri kerrosten välillä on keskihallin ja lipunmyynnin läheisyydessä. Ensimmäisen kerroksen näyttelytiloissa on pyörätuolihissi esihistorian näyttelysalin ja keskiajan kirkkosalin välillä huoneessa 105.

Yhteisjärjestöllinen haalarimerkkien ompeluilta.
Lisäinfoa myöhemmin

 

English

NEFA’s February starts with some gatherings

Mythos and NEFA’s Kallio excursion 2.0

Mythos and NEFA are arranging an excursion to local bars and folk-culture-establishments in the area of Kallio, Helsinki. Thirsty Scholar at 3pm and start our journey from there at 4pm. You may join us anytime during the trip, but schedule may differ from original plan (see below). Exceptions are Lepakkomies at 6pm and Tenkka at 9pm, those are ones we’ll hold on to. Easiest way to join us would be in either of those places starting from the time mentioned. We’ll also do our best to update our whereabouts in this event page.

Where: Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37
When: Friday 7. pm 15.00-23.30h

We are committed to the principles of safe space.
In the case of facing harassment or discrimination you may contact Karoliina Edlund (karoliina.edlund@helsinki.fi) or Siiri Virta (siiri.virta@helsinki.fi).

First there are the traditional NEFA-coffee time!
We offer traditionally coffee, tea, oat milk and something small, but tasty to eat.
Lactose free, vegan and of course with great folkloristic and ethnographic company!

Where: Topelia Unioninkatu 38, C-stairs, second floor’s coffee room
When: Monday at 10.02, pm: 13-16h

If you need an accessible route to the coffee room, contact us at nefa-hallitus@helsinki.fi

The event follows the principles of a safe space.

Free museum visit
What: National museum’s The World That Wasn’t There-expo. Folklore and ethnography are not limited only in the study of Finnish culture, so we can also know more about the Mesoamerican culture with good company!

The unique exhibit contains 200 items, such as Zapotec urns, Aztec sculptures, Mayan ceramics, vases and textiles from the Nazca area in Peru as well as gold items from the Moche culture in the Andes.

Where: National Museum, Mannerheimintie 34, Helsinki. We meet at the entrance stairs
When: Friday 14.02 pm 16-18h

Accessibility

The accessible entrance is at street level on Mannerheimintie under the main staircase. There is a phone at the door for contacting museum staff who will open the door. The accessible toilet is on the ground floor near the entrance and the public lift leads to all floors.

Visitors may borrow wheelchairs and rollator walking aids from the cloakroom. There is a wheelchair lift on the first floor between the prehistoric exhibition and the medieval church room in room 105. There is room for wheelchairs at the back of the auditorium.

Guide and assistance dogs are welcome.

The lift connecting the floors of the building is next to the central hall and ticket sales counter. The first floor exhibition area has a lift for wheelchairs and movement-impaired between the prehistoric exhibition and the medieval church room in room 105.

We are committed to the principals of safe space. In the case of facing harassment or discrimination you may contact Karoliina Edlund (karoliina.edlund@helsinki.fi)

Student association’s joint overall badges sewing evening
More info coming.

Kulon Kulttuurintutkijana työelämässä -webinaari & yhteiskatselu

Vapusta on selvitty – on taas aika ryhdistäytyä ja suunnata katse tulevaisuuden työelämämahdollisuuksiin!

Kulttuurintutkimuksen alojen opiskelijoiden kattojärjestö Kulo, Museoalan ammattiliitto MAL ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU järjestävät jälleen työelämäaiheisen webinaarin 9.5.2019. Tänä vuonna aiheina ovat museo-, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työ sekä tulevaisuuden työn muodot. Webinaarissa jaetaan myös vinkkejä hyvän CV:n ja työhakemuksen tekemiseen sekä kerrotaan työttömyysturvasta ja ammattiliittojen tarjoamasta tuesta opiskelijoille.

Webinaaria on mahdollista seurata omalta koneelta käsin tai osallistumalla Mythoksen, NEFAn ja Kontekstin järjestämään webinaarin yhteiskatseluun, joka järjestetään Uuden ylioppilastalon 5. kerroksessa Wilhelmsson-salissa. Paikalle voi saapua varaamaan paikkaa ja keräämään lautaselleen Kulon tarjoamaa pientä purtavaa klo 15.30 alkaen! Itse webinaari pyörähtää käyntiin klo 16. Tila on valitettavasti esteellinen, joten otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua paikalle pääsemiseen.

MITÄ – Kulon Kulttuurintutkijana työelämässä -webinaarin yhteiskatselu
MISSÄ – Uusi ylioppilastalo, A-rappu, Wilhelmsson-sali (5. kerros)
MILLOIN – Torstaina 9.5.2019 klo 16–19

Ilmoittautuminen: Mikäli osallistut ainejärjestöjen yhteiskatseluun, tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos aiot katsoa webinaaria omalta koneeltasi, ilmoittaudu tapahtumaan 5.5. mennessä tämän linkin kautta: https://my.surveypal.com/Koulutus–Kulttuurintutkijana-tyoelamassa–Kulo–webinaari-9.5%2E. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa linkin webinaarin seuraamiseen.

Lisätietoja webinaarista: https://www.facebook.com/events/567519797079341/
Lisätietoja Mythoksen, NEFAn ja Kontekstin yhteiskatselusta: https://www.facebook.com/events/357300498251484/

Tervetuloa mukaan!

Ajan kaikuja – taiteilijoiden tulkintoja Kalevalasta näyttelyssä vielä 15.4. asti!

Keravalaisella savella seinille maalattu muraali

Vierailimme NEFA-porukalla Keravan Taide- ja museokeskus Sinkassa tutustumassa Ajan kaikuja -näyttelyyn. Suosittelemme lämpimästi! Näyttely on avoinna vielä 15.4.2018 asti, ja opiskelijakortilla sisään pääsee vain 4 € hintaan. Museo on kävelymatkan päässä Keravan asemasta, jonne pääsee Helsingistä esimerkiksi K-, R- ja Z-junilla!

Ajan kaikuja juhlistaa Kalevalaseuran kymmenen vuotta täyttävää Taiteilijoiden Kalevala -projektia. Vuosien varrella eri kulttuureista tulevat taiteilijat ovat tutustuneet Kalevalan maailmaan ja kommentoineet sitä. Nyt vuorossa ovat japanilaisten ja Berliinissä asuvien taiteilijoiden tulkinnat, jotka saavat rinnalleen suomalaistaiteilijoiden teokset.

Taiteilijat löytävät Kalevalan tarinoista ja suomalaisen kansanrunouden teemoista monenlaisia erilaisia näkökulmia, jotka heijastuvat heidän omaan taiteelliseen tyyliinsä ja kulttuuritaustaansa. Kalevala näyttäytyy teoksissa esimerkiksi japanilaisten anime- ja mangavaikutteiden kautta sekä katutaiteen ja installaatioiden muodossa. Folkloristille näyttelyn teokset olivat mielenkiintoista pohdittavaa.

Tietoja näyttelystä täällä:
http://www.sinkka.fi/nayttely/ajan-kaikuja-i-tokio-i-berliini-i-kerava/

Museoterveisin, Veera Kujansuu