All posts by Henna/teknologia-ryhmä

Teknologia korkea-asteen koulutuksissa

Heippa kaikille! Aloittelen täällä blogi kirjoitusta ensimmäistä kertaa elämässäni. Katsotaan kuinka tämä lähtee sujumaan. Aiheenani on tosiaan teknologian kehitys ja vaikutukset korkeamman asteen koulutuksissa, kuten ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Teknologian kehitys on jatkuvaa ja nopeaa. Nykypäivän työelämässä tietotekniset taidot ovat vaatimus, lähes missä ammatissa tahansa. On siis tärkeää, että teknologia ja tietotekniikka sisällytetään opetukseen jo nuoremmilla ja mitä korkeammille asteille mennään, sitä luonnollisempi osa opetusta sen pitäisi olla.

Teknologian kehittyminen on tuonut monia positiivisia puolia korkeakoulu opiskeluun. Opetus- ja opiskelukeinot ovat monipuolistuneet. Opiskelijoille ovat esimerkiksi saaneet suuremman vapauden valita itselleen mieluisin koulutusreitti. Etäopiskelu itsenäisesti, mahdollisuus luentojen seuraamiseen internetistä ja verkko tehtävät ja –tentit ovat mahdollistaneen sen, että jokainen voi valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman opiskelu tyylin.

On kuitenkin pohdittava, että missä määrin teknologista tietämystä voidaan opiskelijoiden ja opettajien omaavan. Koska teknologia on elämän osa-alue, jolta ei voi nykyään välttyä, voidaan olettaa jonkin asteista tietotasoa osana yleissivistystä. Kuitenkin kehitys on niin vahvaa ja nopeaa, että perässä pysyminen voi olla vaikeata, jos ei ole erityistä kiinnostusta alaa kohtaan.

Asiaa mietittäessä opettajien kannalta herää kysymys, kuinka paljon heiltä voidaan vaatia uuden teknologian sisällyttämistä opetukseensa, mutta myös kuinka suuri velvollisuus heillä on kehittää tietojaan. Varsinkin vanhemman sukupolven opettajilla voi olla taipumus pitäytyä tutuissa keinoissa, vaikka nämä eivät antaisikaan mahdollisesti parhaimpia valmiuksia opiskelijoille.

Korkeakouluissa on opiskelijoita monista eri lähtökohdista ja eri ikäluokista. Asettavatko nämä opiskelijat eriarvoiseen asemaan? Nuoremmilla voi olla enemmän käytännön kokemusta ja tietämystä uusista teknologisista laitteista ja sovelluksista. Vanhemmille opiskelijoille voi olla vaikeampaa pysyä jatkuvasti kehittyvän tekniikan perässä. Vai voidaanko vaatia, että jokaisen oppilaan tehtävä on huolehtia oma tietämyksensä riittävälle tasolle?

Teknologian jatkuva kehittyminen vaatii myös koululta resursseja. Laitteiston ja henkilöstön taitojen päivittäminen on jatkuvaa, jos haluaa pysyä ajan tasalla. Tämä aiheuttaa alueellista tasa-arvoa. Kaikkialla ei ole samoja resursseja. Tällä on vaikutusta myös kansainvälisesti. Ovatko koulujen väliset listaukset ja kilpailut luotettavia, koska resurssit evät ole samat kaikilla?

Tässä oli vähän minun ajatuksiani teknologiasta korkea-asteen kouluissa. Mitä mieltä te olette? Tai onko jotain omakohtaisia kokemuksia aiheeseen liittyen?