Hanna Lappalainen

Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

PhD, docent Hanna Lappalainen is a University Lecturer of Finnish and serves as head of this project. She is a member of Ninni Jalli’s, Anu Rouhikoski’s and Ildikó Vecsernyés’ dissertation committee.

Further information can be found here.

 

 

 

Publications related to addressing

Havu, Eva – Isosävi, Johanna – Lappalainen, Hanna 2014: Les stratégies d’adresse en finnois: comparaison entre deux types de corpus oraux institutionnels. – Catherine Kerbrat-Orecchioni (eds.),  S’adresser à autrui: les formes nominales d’adresse dans une perspective comparative interculturelle s. 303–336. Chambéry: Publication Chambéry.

Isosävi, Johanna & Lappalainen, Hanna 2015: First names in Starbucks: a culture clash? – Catrin Norrby & Camilla Wide (eds.), Address practice as social action. European perspectives. London: Palgrave Macmillan.

Lappalainen, Hanna 2006a: Kelan asiointikeskustelut Helsingin puhekielen variaation kuvastajina. – Esimerkkinä yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien käyttö. – Kaisu Juusela & Katariina Nisula (eds.), Helsinki kieliyhteisönä pp. 275–298. Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Lappalainen, Hanna 2006b: Mie vai mää, sinä vai te? Virkailijoiden kielelliset valinnat itseen ja vastaanottajaan viitattaessa. – Marja-Leena Sorjonen & Liisa Raevaara (eds.), Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä pp. 241–284. Tietolipas 210. Helsinki: Finnish Literature Society.

Lappalainen, Hanna 2006c: Pronominisubjektin käytöstä ja poisjätöstä Kelan asiointikeskusteluissa. – Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö & Toni Suutari (eds.), Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin pp. 37–64. Helsinki: Helsinki: Finnish Literature Society.

Lappalainen, Hanna 2008: Kelan virkailijoiden henkilötunnuspyynnöt. Tutkimus rutiininomaisista toiminnoista. – Virittäjä 11,. 483–517. English abstract: Asking for clients identity number or identity card at Finnish Social Security offices: A study of routinized activities

Lappalainen, Hanna 2009: Hei, moi ja huomenta. Tervehdykset kioskilla. – Hanna Lappalainen & Liisa Raevaara (eds.), Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista s. 56– 89. Helsinki: Helsinki: Finnish Literature Society.

Lappalainen, Hanna 2010: Hän vai se, he vai ne? Pronominivariaatio ja normien ristiveto. – Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (eds.), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaa pp. 279–324. Helsinki: Helsinki: Finnish Literature Society.

Lappalainen, Hanna 2015: Sinä vai te vai sekä että? Puhuttelukäytännöt suomen kielessä. – Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (eds.), Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä pp. 72–104. Helsinki: Helsinki: Finnish Literature Society.