Maria Fremer

mariafremer

MA Maria Fremer works as an amanuensis of Scandinavian languages and literature and Swedish translation studies at the University of Helsinki. She is also a part-time graduate student. In her PhD, she investigates addressing in Swedish.

 

Publications related to addressing

Fremer, Maria (tulossa 2015): At the cinema: the Swedish ”du-reform” mediated through film commercials. – Catrin Norrby & Camilla Wide (toim.), Address practice as social action. European perspectives. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Fremer, Maria 2015:Teitittelystä ja titteleistä sinutteluun. Ruotsin sinuttelureformi mainoselokuvien valossa. Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (eds.), Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä pp. 34  – 71. Helsinki: Finnish Literature Society.

Fremer, Maria 2000: Va e du då – generiskt du hos ungdomar och vuxna talare. Teoksessa: Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita. Stenström & Eli-Marie Drange (eds.). Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmøte. Nord 1999:30. København: Nordisk Ministerråd. Pp. 133–147.

Fremer, Maria 1999: Du som generisk referens i samtal. Lars-Gunnar Andersson, Aina Lundqvist, Kerstin Norén & Lena Rogström (eds.). Svenskans beskrivning 23. Lund: Lund University Press. Pp. 116–124.

Fremer, Maria 1998: Tilltal och omtal i samtal. Språkbruk 2/1998, 10–17.

Fremer, Maria 1997: Indirekt personlig referens i servicesamtal. Saara Haapamäki (eds.). Svenskan i Finland 4. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi nr 3. Åbo: Åbo Akademi. Pp. 51–63.

Fremer, Maria 1996: Personlig referens i servicesituationer : svenska och finska samtal från Helsingfors, Stockholm och Uppsala i en jämförande analys. Master’s thesis, University of Helsinki.