Presentations

Presentations related to addressing 2016

Fremer, Maria 2016: Puhuttelumuotojen muutos ruotsalaisissa ”kotiäidin elokuvissa” 1953–1975. Paper presented in Kielitieteen päivät Oulu, May  25 – 27, 2016.

Fremer, Maria 2016: The informalization of address practice in Swedish “housewife’s films” from 1953 to 1975. Paper presented in Sociolinguistic Symposium 21, Murcia. June, 15-18, 2016.

Holttinen, Tuuli 2016: Pyyntöstrategiat oppijakielen kehityksen sekä kontrastiivisen kielentutkimuksen näkökulmista: tarkastelun kohteina ranska ja suomi. Paper presented in January 31, 2016. Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokous, nuorten tutkijoiden ilta.

Isosävi, Johanna 2016: Politeness in Finland in the eyes of the French. Paper presented in Sociolinguistic Symposium 21. Murcia, June 15-18, 2016.

Isosävi, Johanna 2016:Politeness in Finland in the eyes of the French. Paper presented in Politeness across Languages and Cultures. September 9, 2016, University of Helsinki.

Lukka, Kallas & Hanna Lappalainen. 2016. Sinuttelua vai teitittelyä? Loviisalaisten näkemyksiä puhuttelutavoista [Addressing with a T or V? Views on address practices among the residents of Loviisa]. Paper presented in March 15, 2016, Loviisa.

Lappalainen, Hanna 2016: Utilizing visual material as stimulus in studies of language attitudes and conceptions. Poster presented in Sociolinguistic Symposium 21, Murcia. June, 15-18, 2016.

Lappalainen, Hanna 2016: Miten ja miksi tutkia puhuttelua? Paper presented in Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus. University of Jyväskylä, October 20 – 21, 2016.

Mononen, Kaarina 2016: Kosketus ja eleet osana puhuttelua vanhainkodissa. Paper presented in Kielitieteen päivät Oulu, May  25 – 27, 2016.

Mononen, Kaarina 2016: Age and challenges of communication: the role of touching and gestures for creating understanding. Paper presented in Sociolinguistic Symposium 21, Murcia. June, 15-18, 2016.

Mononen, Kaarina 2016: Vanhuus ja vuorovaikutus. Näkökulmia tilanteiseen vaihteluun ja kielelliseen toimintayhteisöön. Paper presented in Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus. University of Jyväskylä. October 20– 21, 2016.

Rouhikoski, Anu 2016: Implisiittiset puhuttelutavat asiakaspalvelutilanteessa. Paper presented in Kielitieteen päivät Oulu, May  25 – 27, 2016.

Nuolijärvi, Pirkko 2016: Eksplisiittisen puhuttelun välttämättömyydestä. Paper presented in Kielitieteen päivät Oulu, May  25 – 27, 2016.

Vecsernyés, ldikó 2016: Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-päivitysten kommenteissa. Paper presented in Kielitieteen päivät Oulu, May  25 – 27, 2016.

Wide, Camilla – Lappalainen, Hanna – Rouhikoski, Anu – Norrby, CAtrin – Lindström, Jan – Nilsson, Jenny 2016: Patterns of address in medical consultations from Sweden and Finland. Paper presented in Politeness across Languages and Cultures. September 9, 2016. University of Helsinki, Helsingin yliopisto.

Presentations related to addressing 2015

Fremer, Maria 2015a: Addressing the viewer? Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Fremer, Maria 2015b: Addressing the viewer in Swedish and Finnish film commercials from 1915 to 1975. Paper presented in IPrA, Antwerpen, July 26–31, 2015.

Holttinen, Tuuli 2015: Request strategies in service encounters – preliminary results from a contrastive study between Finnish and French. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Holttinen, Tuuli 2015: Situational variation in French interlanguage request modification. Paper presented in Research on the concept of face. New approaches. Helsinki, March 27, 2015.

Lappalainen, Hanna 2015a: Explicit and implicit addressing in doctors’ questions. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Lappalainen, Hanna 2015b: From news to weather forecasts, from titles to first names: change in Finnish address patterns. Paper presented in IPrA, Antwerpen, July 26–31, 2015.

Lappalainen, Hanna 2015c: The Helsinki experiments. Paper presented in Cross-cultural linguistic resources of (im)politeness. Linköping, June 8–9, 2015.

Lappalainen, Hanna 2015d: Visual material as stimulus in studies of address practices. Paper presented in INAR 3, College Station, 9–10 October 2015.

Lepik, Ramona 2015: Address practices among check-in staff working in the harbours of Helsinki and Tallinn. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Lind, Maria 2015: Politeness in e-mail messages written in Finnish by Russian- and Finnish-speaking students. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Mononen, Kaarina 2015a: Addressing in multicultural elder care. Paper presented in IPrA, Antwerpen, July 26–31, 2015.

Mononen, Kaarina 201b5: Roles and expectations. Constructing understanding in elder care situations. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Pajusalu, Renate 2015a: The Discourse Completion Task method. Paper presented in Cross-cultural linguistic resources of (im)politeness. Linköping, June 8–9, 2015.

Pajusalu, Renate 2015b: Ways of addressing in Estonian institutional dialogues. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Pajusalu, Renate & Jalli, Ninni 2015: Studying forms of address – different methods, same results? Paper presented in IPrA, Antwerpen, July 26–31, 2015.

Peterson, Elizabeth 2015: Licensing through English. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.

Piippo, Irina 2015: Mirror-like address forms in Arabic-speaking classroom interaction: Norms, tropes and adaptability. Paper presented in IPrA, Antwerpen, July 26–31, 2015.

Tuomarla, Ulla 2015: Bad behaviour on Discussion Board: the case of Finnpanzees. Paper presented in Perspectives on addressing, (im)politeness and language contacts. Helsinki, October 2, 2015.