Matemaattisia tehtäviä tukeva Stack-lisäosa Moodleen

Matemaattisia tehtäviä tukeva STACK-lisäosa asennetaan Moodleen 13.9. huoltopäivityksen yhteydessä. STACK-lisäosan avulla Moodlen tenttiaktiviteetilla voi tehdä kysymyksiä, joissa käytetään kehittyneempiä matemaattisia ominaisuuksia kuin Moodlessa valmiiksi tarjolla olevissa tehtävätyypeissä.

  • Taustalla toimii Maxima-niminen symbolisen laskennan ohjelmisto, jonka tarjoamat komennot ja ohjelmointikieli ovat tehtävän laatijan käytössä.
  • Tehtävät voidaan tehdä parametrisiksi niin, että niissä esiintyvät muuttujat saavat eri arvoja, kun tehtävää yrittää toinen opiskelija tai tehtävää yritetään uudestaan.
  • Opiskelijan vastaus voi olla esimerkiksi luku, matemaattinen lauseke, funktio tai matriisi.
  • Tehtävään voidaan määrittää matemaattiset kriteerit, joiden mukaan opiskelijan vastaus tarkistetaan.
  • Järjestelmä tunnistaa kriteerien avulla, onko opiskelijan vastaus tehtävään oikea, vaikka se olisi eri muodossa (mutta ekvivalentti) halutun vastauksen kanssa.
  • Tehtävä voidaan ohjelmoida tunnistamaan erilaisia puutteellisia vastauksia ja antamaan palautetta niistä.
  • Tehtäviin voidaan määritellä vihjeitä ja esimerkiksi täydellinen malliratkaisu, joka ottaa huomioon arvotut parametrit.

Myöhemmin on tulossa Moodle-alustalle STACK-tutustumiskurssi, joka tarjoaa ympäristön kokeilla STACK-tehtäviä ja jossa on opiskelumateriaalia tehtävien laadintaan. Kysy lisätietoja ja esitä toiveita sähköpostilla osoitteella moodle @ helsinki.fi.

Lisätietoja
More information in English