Moodle- & MOOC-klinikka Kumpulassa 24.10.2018

Seuraava Moodle- & MOOC-klinikka pidetään Kumpulassa keskiviikkona 24.10.2018 klo 13-16. Paikka on Chemicum A118. Ilmoittaudu klinikalle Henkassa (hae “Moodle- & MOOC-klinikka”) ja kerro samalla, millaista tukea tarvitset: http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri 

Klinikalla HY:n Opetusteknologiapalvelujen asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin kysymyksiisi ja auttavat sinua kurssin rakentamisessa.

Tiedebasaarin antia: mitä eroja opiskelijat arvelevat alkavilla opinnoilla olevan aiempiin verrattuna

Kumpulassa osana orientointiviikkoa toteutettavassa Tiedebasaarissa Kumpulan pedalehtoreilla ja opintopsykologeilla on perinteisesti ollut ständi, jossa kysellään uusilta opiskelijoilta vastauksia perinteiseen kysymykseen: ”Miten alkavat opintosi eroavat aiemmista opinnoistasi?”. Ja sama englanniksi: ”How do you expect that the studies here differ from your previous studies?”.

Opiskelijat saavat kirjoittaa omia vastauksiaan ja äänestää muiden vastauksia. Vuosien 2016 ja 2018 vastausten perusteella:

Opiskelijat odottavat, että opinnoissa on aiempaa enemmän vapautta mutta myös vastuuta, ja opiskelu on itsenäisempää. Opiskeltava sisältö on aiempaa kiinnostavampaa, mielekkäämpää, haastavampaa, monimutkaisempaa, syvällisempää, joko teoreettisempaa tai käytännöllisempää kuin aiemmin. Opinnoissa saa keskittyä vain yhteen asiaan tai mielenkiintoisiin asioihin, ja valinnanmahdollisuudet suuntautumisessa ovat aiempaa paremmat. Vuonna 2016 opiskelijat arvelivat, että opiskelu olisi työläämpää, aiheuttaisi enemmän stressiä ja ajanhallinnan tärkeys kasvaa. VUonna 2018 tämä näkökulma ei näkynyt vastauksissa ollenkaan, ja sen sijaan vastaajat nostivat esille opiskeluyhteisön; opintojen odotetaan olevan aiempaa yhteisöllisempiä, ja opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole niin suurta valtaeroa kuin aiemmin. Käytännössä opiskelu sisältää vähemmän oppitunteja ja enemmän matkustamista kuin aiemmin; opintojen aloittaminen on edellyttänyt myös paikkakunnan vaihtoa. Sekä 2016 että 2018 vastauksissa mainittiin myös työnsaanti tulevaisuudessa; työllistymisen koettiin olevan mahdollista tai mahdollisuudet parempia kuin aiemmissa opinnoissa. Kokonaisuutena vastaukset osoittivat innostunutta odotusta alkaviin opintoihin – onnea ja menestystä kaikille opiskelijoille!