Moodle-koulutuksia ja kahviloita keväällä / Moodle training and cafes in spring 2023

Tutustu kevään Moodle-koulutuksiin ja ilmoittaudu Suffelissa. Lue tarkemmin uutisesta: linkki Flammaan.

Laita kalenteriisi myös digipedakahvilat. Linkki Flammaan.

Kumpulan avoimet digipeda pop-up -tilaisuudet jatkuvat 8.2., 22.3. ja 24.5. klo 13:00-14:00. Tule keskustelemaan ja saamaan tukea opetuksen pedagogisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Linkki Zoomiin.

************************

Moodle training is available for teachers in spring. Please find more detailed information and the instructions on signing up in Flamma. Link to the news.

Digipeda Cafes continue as well on Thursdays. See the dates and write down to your calendar. Link to the news in Flamma.

Open pop-up sessions provided by the SciencEd team in Kumpula will be held on 8 Feb, 22 March and 24 May at 1 – 2 p.m. You can come and ask questions or just discuss pedagogical and technical solutions with us. Link to Zoom.

Koulutuksia ja tukea syksyllä 2022 / Training and support in Fall 2022

Koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä / Training on digital assessment and exams

Kumpulan Digitaaliset arviointimenetelmät -projekti järjestää opetushenkilöstölle syksyn aikana työpajoja ja koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Workshops for Kumpula campus teachers about digital assessment and exams. For more detailed information, see Flamma.

Moodle-koulutuksia / Moodle training

DOJO:n Moodle-tiimi järjestää syksyllä useita etäkoulutuksia Moodleen liittyvistä teemoista. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Moodle-related webinars mostly in Finnish but also a course in English. Look at Flamma.

Digipeda pop-upit / Support sessions on digital pedagogy and tools

Kumpulan SciencEd-tiimi jatkaa digiopetuksen pop up -tukitapaamisten pitämistä kerran kuussa. Tule keskustelemaan ja kysymään pedagogisista ja välineisiin liittyvistä aiheista 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 14-15 Zoomiin.

Support sessions on eLearning and remote teaching for the Kumpula campus staff in Zoom on 14.9., 12.10., 16.11. and 14.12. at 14-15. Pop in to discuss topics related to pedagogy and technology.

Digipedakahvilat / Digipeda cafes

DOJO tarjoaa tukea opetuksen digitalisoinnin pedagogisiin ja teknisiin kysymyksiin viikottain pidettävissä digipedakahviloissa, joihin osallistutaan etänä Zoomissa. Katso tarkemmat ajat ja osallistumisohjeet Flammasta.

Remote cafes on digital pedagogy and tools on Thursdays. Please find the schedule in Flamma.

Events and support for digital teaching and learning in Spring 2022

Etäopetusta tukevat pop-up -tapaamiset Zoomissa 9.2., 9.3. ja 6.4. klo 15.00-16.00!   https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 

Tukea myös torstaisin digipedakahviloissa.

Support for setting up distance and online learning solutions. Join our pop-up sessions in Zoom on Feb 9, Mar 9 and Apr 6 at 15:00-16:00. https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 

Support is also provided every Thursday at the Digipeda Cafes.

Arvioinnin pedagogiikkaa ja digitaalisia työkaluja -seminaari 4.2.2022 klo 12:00-14:15.

Seminaarissa pedagogiikan yliopistonlehtori Eeva Pyörälä kertoo, miten lääketietieteellisessä tiedekunnassa pedagogiikka muuttui, kun tiedekunta siirtyi systemaattisesti paperitenteistä sähköisiin tentteihin vuosina 2019–2021. Pedagogiikan yliopistonlehtori Henna Asikainen puolestaan kertoo vertais- ja itsearvioinnin pedagogiikasta. Molempien esitysten yhteydessä annamme käytännön esimerkkejä. 

Seminaari pidetään suomeksi, mutta materiaalit ovat englanniksi. Seminaari osa Digitaaliset arviointimenetelmät ja tentit kaikille kampuksille -projektia. Toivomme ennakkoilmoittautumista yllä linkin kautta, mutta olette tervetulleita osallistumaan myös suoraan osoitteessa:
Zoomhttps://helsinki.zoom.us/j/68992100142?pwd=eGkzclFPTitWWlBKcXdJNnZMaE0xZz09
Meeting ID: 689 9210 0142, passcode: Arviointi

A seminar on Pedagogy of Assessment & Digital Tools will be held on Friday, 4.2.2022 at 12:00-14:15 PM

In the seminar, Eeva Pyörälä, a university lecturer in pedagogy, explains how pedagogy changed in the Faculty of Medicine when the faculty systematically switched from paper exams to electronic exams in 2019-2021. Henna Asikainen, a university lecturer in pedagogy, talks about peer and self-assessment pedagogy. In the context of both presentations, we provide practical examples.

The presentations will be given in Finnish, PowerPoints will be in English. The seminar is part of the Digital Assessment Methods and Exams for All Campuses project. We hope you to pre-register via the link above, but you are also welcome to participate directly at:  https://helsinki.zoom.us/j/68992100142?pwd=eGkzclFPTitWWlBKcXdJNnZMaE0xZz09 Meeting ID: 689 9210 0142, pPasscode: Arviointi

Maanantaina 28.2.2022 klo. 12:00-14:00 Digitaalisen oppimisen ja jatkuvan oppimisen palveluiden e-portfoliotiimi järjestää Eportfolio-miitin etänä Zoomissa. Jaamme tapahtumassa parhaita käytänteitä Eportfoliopedagogiikasta. Tämän vuoden erityisteemana on”digitaalisten portfolioiden arviointi”. Tilaisuudessa on ensin yleinen pedagoginen alustus teemaan, jonka jälkeen opettajien puheenvuoroja ja keskustelua.
Zoom:  https://helsinki.zoom.us/j/62137427124?pwd=WTJYSGhrSlRNQW1vYlo1MjZPSUxvQT09
passcode: 969460

Support for remote and hybrid teaching in Fall ’21

Kumpulan etäopetuksen tukitiimi jatkaa tänä syksynä verkko-opetuksen keskustelutilaisuuksia Zoomissa. Tervetuloa pohtimaan yhdessä pedagogisia käytäntöjä ja jakamaan kokemuksia teknisistä ratkaisuista. Voit ottaa omat kysymyksesi mukaan tai tulla vain kuulolle. Tavataan Zoomissa 22.9., 20.10. ja 24.11. klo 13.00-14.00! https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 Tukea on saatavilla myös opetusteknologiapalveluiden viikottaisessa etäopetuksen kahvilassa.

The Kumpula support team for remote and online education is going to continue open pop-up sessions this Fall. You are welcome to join us for discussing pedagogical and technical solutions with specific questions or general interest to share ideas on current topics. Let’s meet in Zoom on Sep 22, Oct 20 and Nov 24 at 13:00-14:00. Please find us at: https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 Support is available also every Thursday at the distance teaching cafes.

Welcome to Digipeda Pop-ups in 2021

The Kumpula support team for digital pedagogy welcomes you to attend pop-up sessions for remote teaching also next year. We are going to announce the sessions in Flamma and by email. If you are wondering about some specific issues or would just like to share experiences with colleagues, you will find us in Zoom. In addition, the Educational Technology Services is going to arrange Distance Teaching Cafes on Thursdays (see Flamma for details).

Kumpulan SciencEd-tiimi toivottaa kaikille iloista joulua ja onnea uudelle vuodelle 2021! Please find our best greetings here (password Kumpula): https://vimeo.com/493358234

PE­DA­GO­GI­NEN TUKI POIK­KEUS­TI­LAN­TEES­SA

Mi­ten muut­taa kurs­si ja opetus etä- ja verk­ko-ope­tuk­sek­si Mood­lea hyö­dyn­tä­mäl­lä: pe­da­go­gi­set pe­rus­oh­jeet yli­opis­ton opet­ta­jil­le

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus HYPE on laatinut pedagogiset ohjeet Moodlen käyttöön. Pääset ohjeisiin tästä: https://www.helsinki.fi/fi/yliopistopedagogiikan-keskus-hype/pedagoginen-tuki-poikkeustilanteessa.

Pedaforum Kumpulan kampuksella 5.-6.6.2019

Vuoden 2019 Pedaforum-päivät järjestetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella 5.-6.6.2019.  Päivien tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä laadukkaan oppimisen ja opetuksen toteuttamiseksi. Päivät tarjoavat sekä tieteenalakohtaisia että tieteiden välisiä kohtaamisia ja edistävät osallistujien verkostoitumista. Tervetuloa!

Jatka lukemista ”Pedaforum Kumpulan kampuksella 5.-6.6.2019”

Verkko-opetuksen työpaja 16.5 klo 9-11.30 / Workshop on blended learning on 16th of May at 9 am

For English version, please see below.

Työpajan nimi: Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen

Aika: 16.5 klo 9-11.30

Paikka: Chemicum, A127

Ilmoittaudu 11.5 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

Työpaja sopii erityisen hyvin opettajille, jotka ovat tekemässä uutta kurssia tai muuntamassa lähiopetustaan verkko- tai monimuoto-opetukseksi.

Työpajassa käsitellään pienryhmissä:

  • Tapoja muuntaa kontaktiopetusta verkko-opetukseksi.
  • Verkko-opetuksen suunnittelun pedagogisia periaatteita ja käytäntöjä.
  • Kurssisuunnittelun menetelmää, joka hyödyntää ”visuaalista käsikirjoitusta”.

Kussakin pienryhmässä käsitellään yhden opettajan kurssia. Ryhmä valitsee, kenen kurssi otetaan työn alle, mutta kaikki saavat ideoita omaan opetukseensa. Käsiteltävän kurssin tavoitteet ja sisällöt olisi hyvä olla tiedossa työpajaan tullessa. Ennakkotehtävänä onkin, että osallistuja valitsee etukäteen yhden kurssin, jota haluaisi käsitellä työpajassa. Osallistujalla tulisi olla mielessään mahdollisuuksien mukaan kurssin nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, pakolliset suoritustavat/tehtävätyypit ja kurssin aikataulu.

Työpajassa osallistujat tekevät pienryhmissä visuaalisen kurssikuvauksen posterille valitsemastaan kurssista. Osallistujat pohtivat, mitä kontaktiopetuksen menetelmät olisivat, jos ne toteutetaan verkossa. Apuna käytetään kaksipuoleisia kortteja, joissa toisella puolella on kontaktiopetuksen opiskelu- ja työskentelymuotoja ja toisella puolella ideoita ja vinkkejä siihen, miten samoja asioita voidaan toteuttaa verkossa. Osallistujat pohtivat eri työskentelytapojen etuja ja haasteita sekä ideoivat, miten opetusta voidaan rikastaa tarkoituksenmukaisesti eri menetelmiä hyödyntäen.

Työpajan tavoitteena on, että osallistuja

  • saa ideoita kurssiensa monimuotoistamiseen
  • tutustuu verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun
  • osaa valita sopivia verkko-opetuksen menetelmiä kursseilleen ja pystyy perustelemaan valintansa pedagogisista lähtökohdista.

Työpaja on kehitetty University College of Londonissa.

*******

Invitation to a workshop on transforming contact teaching into blended and online formats

Time: On 16th of May at 9 am to 11.30 am

Place: Chemicum A127

Register by 11th of May: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89500/lomake.html

The University of Helsinki Educational Technology Services invites you to participate in a workshop designed to facilitate the design of blended learning courses with a mix of teaching methods and online/contact teaching elements, through utilising a visual storyboarding technique as well as specifically designed cards, which explicate various online and contact teaching methods.

We will be working in small groups to create a visual poster of a selected course you would like to get ideas for, and that you are developing into blended and/or online course formats. Moreover, the take-home messages will be applicable to your course design activities later on, as well; particularly useful for designing courses together with a group of teachers.

This workshop has been taught previously at the University of Helsinki around ten times within the digital leap (digiloikka) projects of the University of Helsinki and during the University Pedagogy program courses. Workshop participants typically say this workshop was very useful and immediately applicable to their course designs!

Welcome!

Esko Kuittinen, e-learning coordinator

Sanna-Katja Parikka, e-learning specialist

Liisa Myyry, senior lecturer in university pedagogy

Ilmoittaudu Oppimisseikkailuun!

OPPIMISSEIKKAILU 7.-8.3.2017
Koulutusuudistuksen myötä yliopisto organisoi kaiken tutkintokoulutuksen koulutusohjelmiksi, jotka aloittavat syksyllä 2017. Mitä oppimiseen ja opetukseen liittyviä hyviä käytänteitä eri tieteenaloilta kannattaa viedä uusiin koulutusohjelmiin? Mitä on koulutusohjelmien pedagoginen johtaminen? Mihin Moodle taipuu? Miten monikulttuurisuus näkyy opetuksessa? Mitkä ovat opiskelijavalinnan tulevaisuuden trendit? Miten toteutan itse- ja vertaisarviointia?

Oppimisseikkailu on yliopistoyhteisön kaikille jäsenille – opettajille, tutkijoille, opiskelijoille ja yliopistopalveluiden ja hallinnon edustajille sekä koulutusohjelmien johtajille ja johtoryhmien jäsenille. Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen 15.2. mennessä.
https://blogs.helsinki.fi/oppimisseikkailu2017/

 

Yliopistopedagogiikan kursseja keväällä 2017 – University pedagogy courses in spring 2017

(for English version please see below)

Kevätlukukauden yliopistopedagogiikan kurssien ilmoittautuminen on nyt auki Henkassa http://www.helsinki.fi/henkilostokoulutuskalenteri! Kaikki nämä kurssit tukevat Iso pyörä –työskentelyä.

Jos et ole suorittanut yliopistopedagogiikkaa aiemmin, kannattaa aloittaa näistä; joko pelkkä YP1 tai molemmat. Kumpulan aiemmilla kursseilla noin puolet 1-kurssin osallistujista on jatkanut myös 2-kurssille.
–          YP 1: Opetus ja oppiminen yliopistossa 5op (noin 3. periodi), https://courses.helsinki.fi/65051/116403106
–          YP 2: Opetuksen linjakas suunnittelu, toteutus ja arviointi 5op (noin 4. periodi), https://courses.helsinki.fi/65053/116809579
Nämä molemmat kurssit toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi, ja englanninkieliset versiot tarjotaan ensimmäistä kertaa myös verkkokurssina. Muissa ryhmissä aloitus- ja lopetustapaamiset ovat keskustakampuksella. Moni jatko-opiskelija suorittaa vähintään YP1:n osana jatko-opintojaan, joten ilmoittautuminen on auki myös Oodissa.

Jos olet jo suorittanut joko YP1-2:n tai vanhanmallisen YP I:n 10op, tarjolla on
–          Yliopistopedagogiikka 5: Oman opetuksen tutkiminen ja kehittäminen 5op (3. periodi), Kumpulassa

YP1-2:n ilmoittautuminen päättyy 29.11. klo 23.59. Kursseille on tavoitteena ottaa kaikki ilmoittautujat, jotka täyttävät asetetut ehdot (HY:n henkilökuntaa tai jatko-opiskelija kurssin aikana). YP5:n ilmoittautuminen päättyy 14.12. klo 23.59 ja kurssille otetaan 40 osallistujaa.

Ennakkotietona myös, että YP1-2 on suunnitelmissa tarjota syksyllä 2017 Avoimen yliopiston kautta, jolloin kursseille voivat osallistua myös esim. tutkimuslaitoksissa työskentelevät dosentuurin hakijat.
—-

Dear all,

The registration for Spring 2017 courses in University pedagogy is now open in Henkka at http://www.helsinki.fi/trainingcalendar
The first two basic courses, UP1 and UP2, are given in English. If you haven’t taken any courses in University pedagogy yet, start with the UP1. Many doctoral students include at least one of these courses in their studies. Therefore, registration is opened in Oodi as well.
–          UP1 Teaching and learning in Higher Education, 5cr, starts in period 3, https://courses.helsinki.fi/65051/116403106
–          UP2 Constructive alignment in course design, 5cr, starts in period 4, https://courses.helsinki.fi/65053/116809579
The courses in English include a fully online group and a web-based group with some contact sessions at the City campus. You are free to choose the alternative that best suits you.
Note that the registration in Henkka ends on 29.11. at 23.59.

Contact:

Anni Rytkönen
PhD, senior lecturer in university pedagogy
Faculty of Science, University of Helsinki
Anni.Rytkonen@Helsinki.FI, +358 50 4155301