Koulutuksia ja tukea syksyllä 2022 / Training and support in Fall 2022

Koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä / Training on digital assessment and exams

Kumpulan Digitaaliset arviointimenetelmät -projekti järjestää opetushenkilöstölle syksyn aikana työpajoja ja koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Workshops for Kumpula campus teachers about digital assessment and exams. For more detailed information, see Flamma.

Moodle-koulutuksia / Moodle training

DOJO:n Moodle-tiimi järjestää syksyllä useita etäkoulutuksia Moodleen liittyvistä teemoista. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Moodle-related webinars mostly in Finnish but also a course in English. Look at Flamma.

Digipeda pop-upit / Support sessions on digital pedagogy and tools

Kumpulan SciencEd-tiimi jatkaa digiopetuksen pop up -tukitapaamisten pitämistä kerran kuussa. Tule keskustelemaan ja kysymään pedagogisista ja välineisiin liittyvistä aiheista 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 14-15 Zoomiin.

Support sessions on eLearning and remote teaching for the Kumpula campus staff in Zoom on 14.9., 12.10., 16.11. and 14.12. at 14-15. Pop in to discuss topics related to pedagogy and technology.

Digipedakahvilat / Digipeda cafes

DOJO tarjoaa tukea opetuksen digitalisoinnin pedagogisiin ja teknisiin kysymyksiin viikottain pidettävissä digipedakahviloissa, joihin osallistutaan etänä Zoomissa. Katso tarkemmat ajat ja osallistumisohjeet Flammasta.

Remote cafes on digital pedagogy and tools on Thursdays. Please find the schedule in Flamma.

Vastaa