Koulutuksia ja tukea syksyllä 2022 / Training and support in Fall 2022

Koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä / Training on digital assessment and exams

Kumpulan Digitaaliset arviointimenetelmät -projekti järjestää opetushenkilöstölle syksyn aikana työpajoja ja koulutuksia digitaalisesta arvioinnista ja tenteistä. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Workshops for Kumpula campus teachers about digital assessment and exams. For more detailed information, see Flamma.

Moodle-koulutuksia / Moodle training

DOJO:n Moodle-tiimi järjestää syksyllä useita etäkoulutuksia Moodleen liittyvistä teemoista. Katso tarkemmin Flamma-uutisesta.

Moodle-related webinars mostly in Finnish but also a course in English. Look at Flamma.

Digipeda pop-upit / Support sessions on digital pedagogy and tools

Kumpulan SciencEd-tiimi jatkaa digiopetuksen pop up -tukitapaamisten pitämistä kerran kuussa. Tule keskustelemaan ja kysymään pedagogisista ja välineisiin liittyvistä aiheista 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 14-15 Zoomiin.

Support sessions on eLearning and remote teaching for the Kumpula campus staff in Zoom on 14.9., 12.10., 16.11. and 14.12. at 14-15. Pop in to discuss topics related to pedagogy and technology.

Digipedakahvilat / Digipeda cafes

DOJO tarjoaa tukea opetuksen digitalisoinnin pedagogisiin ja teknisiin kysymyksiin viikottain pidettävissä digipedakahviloissa, joihin osallistutaan etänä Zoomissa. Katso tarkemmat ajat ja osallistumisohjeet Flammasta.

Remote cafes on digital pedagogy and tools on Thursdays. Please find the schedule in Flamma.

Events and support for digital teaching and learning in Spring 2022

Etäopetusta tukevat pop-up -tapaamiset Zoomissa 9.2., 9.3. ja 6.4. klo 15.00-16.00!   https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 

Tukea myös torstaisin digipedakahviloissa.

Support for setting up distance and online learning solutions. Join our pop-up sessions in Zoom on Feb 9, Mar 9 and Apr 6 at 15:00-16:00. https://helsinki.zoom.us/j/69105577093?pwd=a1p2STJCdmVwcmVHQlVBcjVXNHVPZz09 

Support is also provided every Thursday at the Digipeda Cafes.

Arvioinnin pedagogiikkaa ja digitaalisia työkaluja -seminaari 4.2.2022 klo 12:00-14:15.

Seminaarissa pedagogiikan yliopistonlehtori Eeva Pyörälä kertoo, miten lääketietieteellisessä tiedekunnassa pedagogiikka muuttui, kun tiedekunta siirtyi systemaattisesti paperitenteistä sähköisiin tentteihin vuosina 2019–2021. Pedagogiikan yliopistonlehtori Henna Asikainen puolestaan kertoo vertais- ja itsearvioinnin pedagogiikasta. Molempien esitysten yhteydessä annamme käytännön esimerkkejä. 

Seminaari pidetään suomeksi, mutta materiaalit ovat englanniksi. Seminaari osa Digitaaliset arviointimenetelmät ja tentit kaikille kampuksille -projektia. Toivomme ennakkoilmoittautumista yllä linkin kautta, mutta olette tervetulleita osallistumaan myös suoraan osoitteessa:
Zoomhttps://helsinki.zoom.us/j/68992100142?pwd=eGkzclFPTitWWlBKcXdJNnZMaE0xZz09
Meeting ID: 689 9210 0142, passcode: Arviointi

A seminar on Pedagogy of Assessment & Digital Tools will be held on Friday, 4.2.2022 at 12:00-14:15 PM

In the seminar, Eeva Pyörälä, a university lecturer in pedagogy, explains how pedagogy changed in the Faculty of Medicine when the faculty systematically switched from paper exams to electronic exams in 2019-2021. Henna Asikainen, a university lecturer in pedagogy, talks about peer and self-assessment pedagogy. In the context of both presentations, we provide practical examples.

The presentations will be given in Finnish, PowerPoints will be in English. The seminar is part of the Digital Assessment Methods and Exams for All Campuses project. We hope you to pre-register via the link above, but you are also welcome to participate directly at:  https://helsinki.zoom.us/j/68992100142?pwd=eGkzclFPTitWWlBKcXdJNnZMaE0xZz09 Meeting ID: 689 9210 0142, pPasscode: Arviointi

Maanantaina 28.2.2022 klo. 12:00-14:00 Digitaalisen oppimisen ja jatkuvan oppimisen palveluiden e-portfoliotiimi järjestää Eportfolio-miitin etänä Zoomissa. Jaamme tapahtumassa parhaita käytänteitä Eportfoliopedagogiikasta. Tämän vuoden erityisteemana on”digitaalisten portfolioiden arviointi”. Tilaisuudessa on ensin yleinen pedagoginen alustus teemaan, jonka jälkeen opettajien puheenvuoroja ja keskustelua.
Zoom:  https://helsinki.zoom.us/j/62137427124?pwd=WTJYSGhrSlRNQW1vYlo1MjZPSUxvQT09
passcode: 969460